66. Nhiệt tâm cứu linh hồn thì làm vui lòng Thiên Chúa hơn tất cả mọi hy sinh.

(Thánh Gregory I)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info