Theo tờ Avvnire, tức là Tương lai, tờ báo của Hội Đồng Giám Mục Ý, giáo phận Bergamo là giáo phận có số các linh mục thiệt mạng vì coronavirus cao nhất. Kể từ khi bắt đầu dịch bệnh tới nay đã có 25 linh mục thuộc giáo phận Bergamo thiệt mạng. Vị cuối cùng vừa qua đời là Cha Luigi Rossoni, 75 tuổi.

Vào đầu đại dịch, các Cha Remo Luiselli, 81 tuổi, Cha Gaetano Burini, 83 tuổi, Cha Umberto Tombini, 83 tuổi, Cha Giuseppe Berardelli, 72 tuổi, Cha Giancarlo Nava, 70 tuổi, Cha Silvano Sirtoli, 59 tuổi, Cha Tarcisio Casali, 82 tuổi, Đức ông Achille Belotti, 82 tuổi, Cha Mariano, 72 tuổi và Đức ông Tarcisio Ferrari, 84 tuổi, là nhân vật nổi tiếng nhất trong số các vị đã qua đời, và từng là thư ký của Đức Tổng Giám Mục Gaddi từ năm 1963 đến 1977.

Sau đó là đến cái chết của Cha Fren Bernini, 93 tuổi, cha xứ San Salvatore ở Almenno từ năm 1957 đến 2019. Rồi đến Cha Tarcisio Avogrado, 80 tuổi, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ và cộng đoàn khác nhau, cuối cùng là khu hưu dưỡng trên núi Selvino. Rồi đến Cha Savino Tamanza, 73 tuổi, trước thuộc giáo phận Massa Carrara-Pontremoli; Cha Battista Mignani, 74 tuổi; Cha Alessandro Longo, 87 tuổi; Cha Evasio Alberti, 86 tuổi; và là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của giáo hạt Orobic; Cha Fausto Resmini, 67 tuổi, là chủ tịch của Opera Patronato San Vincenzo, tuyên úy nhà tù từ năm 1992. Ngài cũng là chủ tịch của Hiệp hội tâm lý trị liệu “Il Conventino”, và chủ tịch của “Conventino Adozioni” từ năm 2009, giám đốc của Casa del Giovane từ năm 2018. Cha Guglielmo Micheli, 86 tuổi, giám đốc cư xá sinh viên ở Bergamo và trợ lý giáo phận đặc trách các nhóm Tông đồ cầu nguyện; Cha Adriano Locatelli, 71 tuổi, Cha Ettore Persico, 77 tuổi và Cha Chaato Forlani, 88 tuổi. Trong một ngày có đến ba linh mục thiệt mạng là các Cha Enzo Zoppetti (88 tuổi), Cha Francesco Perico (91) và Cha Gian Pietro Paganessi (79).


Source:Avvnire