Tính đến chiều thứ Ba 14 tháng Tư, tử vong tại Ý đã lên đến 21,067 người, trong số 162,488 trường hợp nhiễm coronavirus. Riêng trong 24 giờ của ngày thứ Ba, có 566 trường hợp tử vong và 3,153 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận. Như thế, các trường hợp tử vong và nhiễm bệnh mới có xu hướng giảm dần.

Hôm thứ Bẩy 11 tháng Tư, Thủ tướng Giuseppe Conte đã công bố gia hạn lệnh cô lập đến ngày 3 tháng Năm để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trong thông báo đưa ra hôm 14 tháng Tư, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết như sau:

“Tòa Thánh, tiếp theo thông cáo ngày 3 tháng Tư, mở rộng tất cả các biện pháp được thực hiện cho đến nay để đối phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe liên quan đến Covid-19 cho đến ngày 3 tháng Năm.”

Trong thông báo hôm 3 tháng Tư, Ông Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết tại thời điểm này, các cơ quan và ban ngành khác nhau của Tòa Thánh và quốc gia Thành Vatican chỉ tiếp tục các hoạt động thiết yếu, bắt buộc và không thể tránh khỏi, trong khi áp dụng chặt chẽ, ở mức độ tối đa có thể, các biện pháp thích hợp đã được truyền đạt, bao gồm các tiêu chuẩn như làm việc từ xa và tái sắp xếp, để bảo vệ sức khỏe của các nhân viên.


Source:Holy See Press Office