Lễ Dầu tại Tổng Giáo phận Huế năm nay được cử hành vào lúc 6 giờ sang thứ Năm Tuần Thánh do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ sự. Với sự tham dự của Đức Nguyên Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng và toàn thể Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Huế.

Đoàn rước Đoàn đồng tế hết sức trang trọng tiến từ Nhà Mục vụ Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam tiến vào Nhà thờ, hình thành đoàn rước là đại diện các Hội Dòng Nam Nữ và các Hội đoàn Công Giáo Tiến hành của Giáo phận, được dẫn đầu do một thầy Phó tế nâng cao sách Tin Mừng.

Xem Hình

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục chủ tế đặc biệt nhấn mạnh: “Hôm nay được xem là ngày sinh nhật của các Linh mục, vì ngày hôm nay Thiên Chúa đã mời gọi và phê chuẩn thiên chức Linh mục. Cộng đoàn chúng ta hãy chúc mừng sinh nhật của linh mục toàn Tổng Giáo phận bằng một tràng pháo tay.

Một trong những bậc đàn anh của chức linh mục là Đức Tổng Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng sẽ kỷ niệm Kim khánh linh mục vào năm tới 2020 cùng lúc Tổng Giáo phận chúng ta tổ chức Năm Thánh mừng kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo phận. Đức Tổng Giám Mục cũng mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho tất cả các linh mục trong Hội Thánh được trung thànhvà chung thủy với lời thề Linh mục mà các ngài sẽ lập lại trong nghi thức thánh lễ hôm nay.

Hôm nay cũng là ngày của Hiệp thông, mọi thành phần dân Chúa hiện diện trong thánh lễ này, từ Giám mục cho tới linh mục, nam nữ tu sĩ và tất cả mọi thành phần dân Chúa đang tham dự thánh lễ làm phép Dầu hôm nay. Dầu mà Thiên Chúa trao cho các linh mục được gọi là Dầu Thánh”.

Thánh lễ làm phép Dầu cũng là để làm nổi bật chức Tư tế viên mãn của Giám mục, đấng kế vị các Tông đồ trong tình hiệp thông huynh đệ của Linh mục đoàn và cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi cử hành nghi thức làm phép Dầu, các Linh mục lặp lại lời thề hứa trong ngày lãnh nhận chức linh mục trước vị chủ chăn của mình.

Ba loại dầu gồm Dầu Thánh, Dầu Dự Tòng và Dầu Bệnh nhân được các thầy rước và dâng lên bàn thờ để Đức Tổng Giám Mục làm phép. Dầu Thánh được pha hương liệu dung trong việc Thánh hiến như: truyền chức Giám mục, Linh mục, trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Dầu Thánh cũng dung để cung hiến Bàn thờ và Nhà thờ. Dầu Dự tòng dung để xức cho các dự tong trước khi Rửa tội, dầu Bệnh nhân được xức cho các bệnh nhân để cầu xin Chúa xoa dịu thân xác các bệnh nhân, làm cho các bệnh nhân được được vững mạnh trong Đức Tin và niềm hy vọng.

Cả ba loại dầu này sẽ được phân phát cho các linh mục để các ngài sử dụng trong công việc mục vụ của mình tại giáo xứ được phân bổ.

Trương Trí