Nhà ngoại giao được chọn vào vị trí này là bà Elizabeth Beton-Delegue, tín hữu Công Giáo 64 tuổi, theo một nghị định bổ nhiệm, ký ngày 10 tháng 4 và được công bố một ngày sau đó.

Chức vụ Đại sứ cạnh Tòa Thánh của Pháp đã bị bỏ trống trong 9 tháng qua theo sau việc nghỉ hưu của Đại sứ, Philippe Zeller, hồi tháng 7 năm ngoái, sau một năm giữ chức vụ này. Trong thời gian chờ đợi, Tham tán (Chargé d'affaires) Yves Teyssier d’Orfeuil đã phụ trách các công việc của Tòa Đại Sứ.

Nhà ngoại giao Công Giáo 64 tuổi này từng làm đại sứ tại Haiti (2015-2018), Mễ Tây Cơ (2012-2014), Giám đốc Mỹ Châu và Vùng Caribiê tại Bộ Ngoại giao Pháp (2008-2012), và Đại sứ Pháp tại Chí Lợi (2005-2008).

Beton-Delegue cũng từng phục vụ tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tòa Thánh và Pháp đã trải qua căng thẳng ngoại giao vào năm 2015. Chính phủ Pháp đã nhất quyết không đề cử một đại sứ mới cạnh Tòa Thánh, sau khi Vatican từ chối chấp nhận việc đề cử tân đại sứ Laurent Stefanini.

Tháng Giêng 2015, chính phủ Pháp cử Stefanini làm đại sứ cạnh Tòa Thánh. Tuy nhiên, Vatican đã không chính thức hồi đáp chấp nhận hay không chấp nhận. Sau nhiều tuần sự im lặng đó hiển nhiên có nghĩa là Tòa Thánh đã không chấp nhận sự đề cử này. Theo thông lệ ngoại giao, một nước không nhất thiết phải chấp nhận một tân đại sứ, và không cần có lời giải thích tại sao. Tuy nhiên, nước Pháp không chịu rút lại việc đề cử Stefanini.

Các phương tiện truyền thông ở Pháp cho rằng Tòa Thánh đã không chấp thuận sự đề cử này vì Stefanini là người đồng tính và cho rằng Stetanini chưa bao giờ xác định mình là người đồng tính, cũng chẳng bao giờ ông xuất hiện trước công chúng với một đối tác. Các báo cáo cho rằng ông người đồng tính dường như đã được công bố bởi những kẻ thù chính trị của ông này ở Pháp.

Để làm sáng tỏ vấn đề, trong một động thái rất bất thường, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp riêng Stefanini hồi tháng Tư, 2015. Sau cuộc gặp gỡ này các quan chức ngoại giao Tòa Thánh tiếp tục thảo luận với chính phủ Pháp trong một nỗ lực nhằm chấm dứt bế tắc.

Dù không có công bố chính thức của Tòa Thánh, kết quả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Stefanini đã nói lên sự thật về những lời đồn đoán về ông Stefanini.

Tuy nhiên, tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố rằng chính phủ của ông nhất quyết không đề cử một đại sứ khác. Tình hình căng thẳng chấm dứt hôm 6 tháng Tư, 2016 khi Francois Hollande cử Stefanini làm Đại Sứ tại Unesco.

Sau 14 tháng căng thẳng, Pháp đề cử ông Philippe Zeller làm Đại Sứ cạnh Tòa Thánh hôm 10 tháng Năm, 2016.


Source:Zenit