Giới thiệu hai bức tranh Mùa Chay của một họa sĩ Công Giáo Việt Nam tại San Jose.Hoạ Sĩ - Kỹ Sư Nguyễn Như Bá