Theo Vatican News, máy bay của Đức Giáo Hoàng đã hạ cánh xuống phi trường Abu Dhabi tối Chúa Nhật và một phái đoàn chính thức đã nghinh đón ngài tại Presidential Airport.

Sứ thần Tòa Thánh tại UAECác Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Đức Tổng Giám Mục Francisco Montecillo Padilla, lên chiếc máy bay vừa hạ cánh để nghinh đón Đức Giáo Hoàng.

Đông cung thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan nghinh đón Đức Giáo Hoàng khi ngài vừa xuống khỏi cầu tháng máy bay và đặt chân lên đất Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Khi các vị bước vào phi trường, trẻ em trong quốc phục đã dâng lên Đức Giáo Hoàng một bó hoa và chào kính ngài tới Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bằng tiếng Tây Ban Nha, vốn là ngôn ngữ quê nhà của ngài.

Đức Phanxicô, sau đó, đã chào thăm người bạn cũ và là đồng minh với ngài trong việc tìm cách củng cố cuộc đối thoại Đông Tây, Đại Giáo Sĩ của al-Azhar, Ahmed el-Tayeb.

Việc Đức Giáo Hoàng tới đây đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng đặt chân lên Bán Đảo Ả Rập.

Chủ đề chuyến viếng thăm là “Hãy biến con thành máng chuyển hòa bình” và mang theo nó lời kêu gọi thống thiết yêu cầu vùng này và thế giới theo đuổi các giá trị chung sống hòa bình và thắng vượt thiên kiến lẫn việc bám lấy các ý thức hệ, giáo phái và các đảng chính trị gây chia rẽ.

Giống như chim bồ câu mang cành ôliu trên huy hiệu chuyến tông du, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt chân lên Vùng Vịnh như một sứ giả hòa bình với thông điệp hy vọng đối với tương lai nhân loại.