61. Vì Thiên Chúa mà tốn nhiều thời gian thì tương lai sẽ không mất đi, Thiên Chúa sẽ hoàn trả cho anh.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info