CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TỪNG NGÀY.
GIỚI TRẺ VÀ TƯƠNG LAI.
HỘI NGỘ GIỚI TRẺ LIÊN BANG.
YOUTH FESTIVAL TẠI LỀU LỚN.


I. TRÁCH NHIỆM
1) Quý Cha đặc trách Giới Trẻ: Cha Giuse Vũ Minh Nguyên.
2) Cha JB Lê Hồng Mạnh Linh Hướng, Cha Henry Trần Hữu Đức.
3) Thuyết Giảng: Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Cha Nguyễn Hoài Chương SDB, USA.
4) Chia sẻ chứng nhân: Ca Sĩ Diễm Ngân, TS Hà Cao Thắng, LS Thúy Định, MC Nam Lộc, Ca Sĩ Thiên Tôn.
5) Điều Hành: Ban Điều Hành ĐHTMLB. (BTV CDCGVN TGP Sydney).
6) Tiểu Ban Điều Hành. Trưởng: Hoàng Minh Hùng LCĐ. Phó: Kimberley Nguyễn.
7) Animation Team: Chị Hồng Phúc và thành viên.

II. THỨ 6 NGÀY 5.10.2018
Thứ 6. CHUNG CHO ĐẠI HỘI. Ngày 5/10/2018: 7.00pm Thánh Lễ Khai Mạc Trọng Thể: Đức Cha Nguyễn Văn Long. 9.00pm Cung Nghinh Thánh Thể.

• 12pm-3.00pm: Chào đón quý khách Liên Bang và mọi người. Ổn định chỗ và vị trí các Cộng Đoàn, Cộng Đồng các Tiểu Bang và các Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang.
• 3.00pm: Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót tại Lễ Đài do Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót.
• 4.00pm: Chặng Đàng Thánh Giá đặc Biệt theo Con Đường Chúa Đã Đi Qua do Phong Trào Cursillo Liên Bang điều hợp.
• 5.00pm-6.30pm: Hát Về Mẹ Maria tại Lễ Đài do Ban Văn Nghệ.
• 5.30pm: Cơm Tối tại các quán ăn.
• 6.30pm: Chuẩn bị Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang. Mọi người tiến về Lễ Đài Đức Mẹ Thuyền Nhân Trung Tâm. Tất cả Thừa Tác Viên Thánh Thể và Thiếu Nhi Cung Thánh, Đại Diện các Phong Trào Đoàn Thể Liên Bang mỗi đơn vị 20 người đồng phục tập trung tại Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, với mũ, cầm cờ và hoa rước Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nhóm Thánh Vũ Dâng Hoa.
• 7pm: Thánh Lễ Đại Trào Khai Mạc Kính Đức Mẹ và Kỷ Niệm 30 năm Tôn Vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Lễ Đài Đức Mẹ Thuyền Nhân. (Đức Cha Nguyễn Văn Long chủ tế).
• 9pm: Cung Nghinh Thánh Thể.
• 10pm: Nghỉ đêm.
• Sau đó, Chầu Thánh Thể cả đêm dành cho các Phong Trào Đoàn Thể và các Cộng Đoàn luân phiên trong thinh lặng. Từ 10pm đến 6.00am.

III. THỨ 7 NGÀY 6.10.2018.
Thứ 7. Ngày 6/10/2018: Gồm nhiều nghi thức đặc biệt cho các giới, các Phong Trào Đoàn Thể, chương trình hội thảo, tĩnh tâm, cầu nguyện, hội họp... Mời nhiều Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân chuyên môn để thuyết trình, hội thảo, chia sẻ...

6.00am: Chuông Ave Maria báo thức.
• 7.00am: Kinh Sáng và giờ tinh thần đặc biệt chung tại Lều trước Lễ Đài. Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản Chủ Sự.
• 8.00am: Ăn sáng tại các lều thực phẩm. Giờ tự do.
• 9.00am: Hội Thảo 1. Sinh hoạt vui. (Từ 9am tới 12 trưa có Quý Cha ngồi Tòa Giải Tội tại nơi ấn định).
• 9.10am: Giới Trẻ sống Niềm Tin (Cha Nguyễn Hoài Chương SDB, USA).
• 10.00am: Chia sẻ chứng nhân: Thách Đố Niềm Tin của Người Trẻ. Ca Sĩ Diễm Ngân và TS Hà Cao Thắng.
• 10.30am: Hội thảo, chia sẻ, đóng góp ý kiến, văn nghệ....
• 12.00: Cơm trưa tại các lều thực phẩm. Giờ Tự Do.
• 12.00pm-1:30pm: Hát Về Mẹ Maria tại Lễ Đài do Ban Văn Nghệ.
• 2.00pm: Hội Thảo phần 2: Sinh hoạt vui. (Từ 2pm tới 4.30pm có Quý Cha ngồi Tòa Giải Tội tại nơi ấn định). Đức Khâm Sứ Chúc Lành.
• 2.10pm: Giới Trẻ Trong Thời Đại @. (Cha Nguyễn Hoài Chương SDB, USA).
• 3.00pm: Chia sẻ chứng nhân: Giới Trẻ và Tương Lai. LS Thúy Định và MC Nam Lộc.
• 3.30pm: Hội thảo, chia sẻ, đóng góp ý kiến, văn nghệ....
• 4.30pm: Cơm tối và giờ tự do.
• 6.00pm: Thánh Lễ Đại Trào Kính Đức Mẹ. (Đức Cha Terry Brady Sydney chủ tế). Tại Lễ Đài chính.
• 7.30pm: Đại Nhạc Hội Ngày Thánh Mẫu. Xổ Số Đại Hội Thánh Mẫu. Mọi người tham dự thắp sáng Niềm Tin cho Đức Khâm Sứ thắp sáng ngọn Nến Đức Tin và Tạ Ơn.
• 11.00pm: Nghỉ đêm.
• Sau đó, Chầu Thánh Thể cả đêm dành cho các Phong Trào Đoàn Thể và các Cộng Đoàn luân phiên trong thinh lặng. Từ 11.00pm đến 6.00am.

IV. Chúa Nhật NGÀY 7.10.2018.
Chúa Nhật 7/10/2018: Bế Mạc. Gồm nhiều nghi thức đặc biệt cho các giới, các Phong Trào Đoàn Thể, chương trình hội thảo, tĩnh tâm, cầu nguyện, hội họp... Mời nhiều Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Dân chuyên môn để thuyết trình, hội thảo, chia sẻ...

• 6.00am: Chuông Ave Maria báo thức.
• 7.00am: Kinh Sáng và giờ tinh thần đặc biệt chung tại Lều trước Lễ Đài. Đức Khâm Sứ Chủ Sự.
• 8.00am: Ăn sáng tại các lều thực phẩm. Giờ Tự Do.
• 9.00am: Hội Thảo phần 3: Sinh Hoạt vui. (Từ 9am tới 12 trưa có Quý Cha ngồi Tòa Giải Tội tại nơi ấn định).
• 9.10am: Giới Trẻ Với Giáo Hội và Xã Hội: (ĐGM Nguyễn Văn Bản).
• 10.00am: Đức Khâm Sứ nói với Giới Trẻ.
• 10.30am: Hội thảo, chia sẻ, đóng góp ý kiến, văn nghệ....
• 12.00pm: Cơm Trưa gặp gỡ và chào nhau tạm biệt.
• 12.00pm-1:30pm: Hát Về Mẹ Maria tại Lễ Đài do Ban Văn Nghệ.
• 2.00pm: Giờ đền tạ trái tim Mẹ trên tượng đài
• 2.15pm: Cung Nghinh Mẹ La Vang trọng thể tại Trung Tâm Hành Hương. Kiệu hoa các đơn vị.
• 2.45pm: Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc với Ơn Toàn Xá. (Đức Khâm Sứ cùng các Giám Mục Việt Nam). Tại Lễ Đài chính.
• 4.00pm: Bế Mạc Đại Hội