Vatican: Vào ngày thứ bảy 12/10/2002, Ðức Giám Mục Wilton D Gregory và Ðức Giám Mục William P Fay đã đến Roma để nhận chỉ thị về Hiến Chương Bảo Vệ Thiếu Nhi và Người Trẻ do Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đệ trình lên Tòa Thánh xin chuẩn y. Ðức Cha Gregory đã nhận được thư của Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re- Tổng Trưởng Bộ Giám Mục tại Vatican vào ngày 14/10. Sau đây là toàn văn bức thư:

Ðức Giám Mục Wilton D Gregory
Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ

Kính thưa Ðức Cha,

Trong lá thư ngày 26/6/2002, Ðức Cha đã gởi cho Tòa Thánh văn kiện với tên là "Những nguyên tắc cần thiết dành cho chính sách của Giáo Phận/ Giáo Hạt xử lý những lời cáo lạm dụng tính dục trẻ dưới tuổi thành niên do các linh mục, phó tế hay các nhân sự khác trong giáo hộ"i, văn kiện đã được chấp thuận tại Tổng Hội Nghị của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã diễn ra từ 13-15/6 và Ðức Cha đã thỉnh cầu để xin sự chuẩn y.

Hơn bao giờ hết, Tòa Thánh muốn truyền đạt hoàn toàn liên đới với các Giám Mục Hoa Kỳ, lên án mạnh mẽ những hành động tính dục xấu xa đối với trẻ dưới vị thành niên và Tòa Thánh quan tâm sâu sa đến tình trạng đau buồn đã dấy lên trong những tháng qua trong Giáo Hội Hoa Kỳ. Cũng như vậy, Tòa Thánh ước mong khuyến khích những nỗ lực của Hội Ðồng Giám Mục trong việc trợ giúp các Giám Mục để bàn đến những vấn đề khó khăn này.

Lạm dụng tính dục trẻ dưới vị thành niên thật là ghê tởm. Xúc động sâu sa đến những đau khổ của các nạn nhân và gia đình họ, Tòa Thánh ủng hộ các Giám Mục Hoa Kỳ trong nỗ lực đáp ứng một cách mạnh mẽ tới những hành động tính dục xấu xa của một số rất ít, những thừa tác viên hay làm việc phục vụ của Giáo Hội. Nhưng một số rất nhỏ như thế không thể nào làm lu mờ đi được "tinh thần, con người và các việc thiện xã hột thật bao la mà đại đa số các linh mục và tu sĩ tại Hoa Kỳ đã làm và vẫn còn đang thực hiện" (Huấn dụ của Ðức Gioan Phaolô 2 tới các Hồng Y và Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ).

Cũng như vậy, Tòa Thánh nhận thức những nỗ lực mà các vị Giám Mục Hoa Kỳ đã thực hiện qua "những Nguyên Tắc" và những chỉ đạo chứa đựng trong "Hiến Chương của các Giám Mục để bảo vệ trẻ em và người trẻ", nhằm bảo vệ trẻ dưới vị thành niên và tránh những lạm dụng này tái phát trong tương lai. Những cố gắng như thế cũng giúp để duy trì hay hồi phục lại niềm tin tưởng của giáo dân nơi vị mục tử của họ.

Mặc dầu với những nỗ lực này, việc áp dụng các chính sách đã được thừa nhận tại Tổng Hội Nghị ở Dallas có thể gây ra hoang mang và mơ hồ, bởi vì "Những Nguyên Tắc" và "Hiến Chuơng" chứa đựng những điều khoản mà trong một vài khía cạnh xem ra khó phù hợp với luật hoàn vũ của Giáo Hội. Hơn nữa, kinh nghiệm trong một vài tháng qua cho thấy rằng, thuật ngữ trong những văn kiện này có lúc mập mờ và không chính xác và chính vì thế khó mà giải thích được. Những câu hỏi vẫn còn đặt ra liên quan đến cách hành xử cụ thể theo đó những thủ tục được phác họa trong "Những Nguyên Tắc " và "Hiến Chương" phải được áp dụng theo những yêu cầu của Giáo Luật và Bản Tự Sắc bảo vệ Bí Tích thánh thiêng (AAS 93.2001. p 787)

Vì những lý do này, để xét một cách thích đáng trước khi ban hành việc chuẩn Y, cần thiết phải suy tư và duyệt lại "Những Nguyên Tắc" và "Hiến Chương". Ðể giúp cho công việc này, Tòa Thánh đề nghị thành lập một Ủy Ban Hỗn Hợp, gồm có 4 Giám Mục được chọn từ Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, và bốn đại diện từ các Cơ Quan của Tòa Thánh mà có thẩm quyền trực tiếp trong vấn đề: Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Bộ Giám Mục, Bộ Giáo Sĩ và Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Bản Luật Pháp.

Cũng thay mặt cho các Cơ Quan khác liên hệ, tôi mong được hồi âm của Ðức Cha. Tôi chân thành hứa cầu nguyện cho công việc quan trọng này của Ðức Cha để phục vụ Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Thân ái trong Ðức Kitô,

Giovanni Battista Card. Re
Tổng Trưởng Bộ Giám Mục
Ngày 14 tháng Mười, 2002.