Tường trình và Hình ảnh Đêm Thắp Nến cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam

Xem thêm Hình ảnh (Photo: Kingston Bùi)

Xem thêm Hình ảnh (Photo: William Nguyễn)

Tuyên bố lý do của LM Trần Công Nghị

Bài tường trình của Thanh Phong - Viendongdaily.com

Tâm thư Đức Cha Nguyễn Thái Thành

Xem video lời phát biểu của ĐC Nguyễn Thái Hợp và ĐC Hoàng Đức Oanh

Bài phát biểu của Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Bài phát biểu của Mục sư Nguyễn Xuân Hồng

Chương trình Đêm Thắp Nến được LIVE TV trên các đài như sau:

VietCatholic TV on UNO channel #94

VIETV directv 2036

VIETV San jose 38.3

VIETV Houston 55.5

VIETV Dallas 55.5

VANTV Houston 55.6

UNO 102

180706TN01s.jpg'CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

THỨ SÁU, NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2018 TẠI TRUNG TÂM Công Giáo


6:55 PM GIỚI THIỆU QUAN KHÁCH THAM DỰ

- PHỤ TRÁCH: Nguyễn Khanh & Minh Phượng7:00 PM LỂ CHÀO CỜ (MC mời mọi người đứng lên)

(a) ĐỘI HẦU KỲ TIẾN LÊN KHÁN ĐÀI.

- PHỤ TRÁCH: Hiệp sĩ Columbus Hội Đồng Đức Mẹ La Vang.

(b) QUỐC CA VNCH, HOA KỲ VÀ MỘT PHÚT MẶC NIỆM (CD)

- PHỤ TRÁCH: Nhạc Sĩ Nguyễn Ngọc Cang & Moon Flowers7:10 PM CHÀO MỪNG & TUYÊN BỐ LÝ DO

LM TRẦN CÔNG NGHỊ (Chủ tịch CĐ Giáo sĩ và Tu sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ)

7:15 PM PHÁT BIỂU: MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN HỒNG (Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn)

7:20 PM PHÁT BIỂU: Đức Cha TÔMA NGUYỄN THÁI THÀNH (Giám Mục Phụ Tá Địa Phận Orange)

7:25 PM CHIẾU VIDEO PHÁT BIỂU: Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch UB Công lý Hòa Bình

& Đức Cha Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Kontum

7:35 PM HỢP CA: PHỤ TRÁCH: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ

PHỤ TRÁCH: Ban Tù Ca Xuân Điềm.

7:45 PM PHÁT BIỂU: “HIỄM HOẠ CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI”

Kinh Tế Gia Nguyễn-Xuân Nghĩa.

8:55 PM THẮP NẾN: PHÂN PHỐI VÀ THẮP NẾN

- PHỤ TRÁCH: Hội Sinh viên Công Giáo Việt Nam

*** Trong lúc thắp nến HỢP CA: LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG & KINH HÒA BÌNH)

-PHỤ TRÁCH: Liên Ca Đoàn Nô Tỳ Thiên Chúa & Saint Michael

8:00 PM CẦU NGUYỆN: HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN DÂNG HƯƠNG VÀ DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN

* ĐẠI DIỆN TỪNG TÔN GIÁO DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN (1 phút mỗi tôn giáo)

- PHỤ TRÁCH: LM Mai Khải Hoàn.

- PHỤ TRÁCH: HỘI CAO NIÊN Công Giáo.

8:15 PM “CON CÓ MỘT TỔ QUỐC” (Thơ ĐHY Nguyễn Văn Thuận): Vũ Đoàn Giáo xứ Tam Biên8:20 PM PHÁT BIỂU: DÂN BIỂU LIÊN BANG HK ALAN LOWENTHAL

8:30 PM. ĐỒNG CA: GIỮ ĐẤT CHO DÂN VÀ VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ

-PHỤ TRÁCH: Đoàn Du Ca Nam California.

8:40 PM LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC: LM TRẦN VĂN KIỂM – Giám Đốc TTCGMC: Mời mọi người tham dự cùng đồng ca “VIỆT NAM, VIỆT NAM”

- PHỤ TRÁCH: Đoàn Du Ca Nam California.

8:45 PM KẾT THÚC

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

A. BAN TỔ CHỨC: ĐÔ Phạm Quốc Tuấn, LM Trần Văn Kiểm, LM Mai Khải Hoàn,

LM Trần Công Nghị, LM Trần Cao Thượng và MS Nguyễn Xuân Hồng.

B. BAN ĐIỀU HÀNH: LM Trần Công Nghị, LM Trần Văn Kiểm, Nguyễn Khanh

C. ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH & STAGE MANAGER: Minh Phượng & Nguyễn Khanh

D. TIẾP TÂN, GHI DANH & HƯỚNG DẨN: BCH Miền và Cộng Đồng Công Giáo GP Orange

E. LỄ CHÀO CỜ: Hiệp Sĩ Columbus – Hội Đồng Huân Tước Đức Mẹ La Vang 3564

F. ÂM THANH, ÂM NHẠC & SLIDE SHOW: Nhạc Sĩ Nguyễn Ngọc Cang.

G. CHIẾU SLIDE SHOW: Ngọc-Chiệu (Hiệp Sĩ Columbus)

H. ĐÁNH CHIÊN & TRỐNG: Hội Cao Niên Công Giáo

I. BÀN THỜ TỔ QUỐC, SÂN KHẤU & TRANG HOÀNG: Anh Chuyên

J. HƯỚNG DẨN ĐẬU XE & TRẬT TỰ: Liên Minh Thánh Tâm

K. NẾN, LY NHỰA & LIGHTERS: Sinh Viên Công Giáo

L. XẾP GHẾ & THU DỌN GHẾ: Hiệp Sĩ Columbus Việt Nam

M. NƯỚC UỐNG & THỨC ĂN CHO VOLUNTEERS: Các Bà Mẹ Công Giáo

N. LIVE TV: Trực tiếp truyền hình trên VietCatholic UNO channel #94

và VIETV DIRECTTV 2036

ĐOÀN THỂ THAM DỰ:

1. HIỆP SĨ COLUMBUS HỘI ĐỒNG Đức Mẹ LA VANG (Nguyễn Khanh)

VÀ CHI ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

2. BAN TÙ CA XUÂN ĐIỀM (Nhạc Sĩ Xuân Điềm)

3. CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ (Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng)

4. ĐOÀN DU CA NAM CALIFORNIA (BS Phạm Đỗ Thiên-Hương)

5. HỘI CÁC BÀ MẸ Công Giáo

6. LIÊN MINH THÁNH TÂM

7. HỘI CAO NIÊN Công Giáo

8. HỘI SINH VIÊN Công Giáo VIỆT NAM (LM Bill Cao & LM Tạ Anh Kiệt)

9. GIÁO XỨ TAM BIÊN (Chị Minh Phượng)

10. VIETV LIVE ON DIRECTTV (Kevin Ngô Lân và Phan Quang)

11. LIVE ON VIETCATHOLIC TV: UNO channel #94 (LM Trần Công Nghị)