ĐÊM THẮP NẾN KÍNH MẸ FATIMA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
(Hình chụp tại Fátima, Lisboa, Portugal)

Ðến bên Me, vui thoả sức nhiệm mầu
Ngàn lời kinh, xin trọn suốt đêm thâu
Maria Mẹ ơi!, trời cao Mẹ đã thấu
Tấm lòng con, cảm ta biết bao sâu
(Trích thơ của Kẻ Tri Ân)