ĐÊM THẮP NẾN TẠ ƠN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Mãi bon chen, mãi vất vả âu lo
Chuyện cơm áo, chuyện hơn thua cuộc sống
Ta chưa hiểu, tạ ơn là hy vọng
Là giục lòng, là tiếng nói đức tin
Là lời ca, rung động cõi tâm linh
Là tiếng hát, là vần thơ chúc tụng.
(Trích thơ của Thanh Hữu)