12. Đối với một đức tính, bất luận bên ngoài biểu hiện như thế nào, nếu không chịu đựng được thử thách của mặt trái, thì như thế bạn đừng hòng được nó thật.

(Thánh Teresa of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info