PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh

“Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị Thượng tế hỏi các ngài rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy (Đức Giêsu) mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên đầu chúng tôi ư?” Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta… Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài”(Cv 5,27-33).

Tin mừng tường thuật rằng trước đó chính các Thượng tế và dân chúng đã nói trước mặt Philatô: “Máu nó cứ đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27,25). Khi khẳng khái trước Vị Thượng tế và công nghị là “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta” thì một nội dung chính mà các tông đồ muốn nói đó là quý vị hãy biết chịu trách nhiệm với việc mình đã làm.

Bắt kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm những gì mình đã gây ra chính là một trong những điều mà Thiên Chúa truyền dạy. Vậy chúng ta, Kitô hữu, cách riêng “các đấng làm thầy” phải vâng lời Thiên Chúa hay là làm theo lời của phàm nhân?

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột