Đức Hồng Y Baltaz Porras Cardozo của Merida cảnh báo rằng nạn đói ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong khi cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế vẫn tiếp diễn ở Venezuela, và chính phủ của Nicolas Maduro vẫn tiếp tục phủ nhận trách nhiệm đối với hoàn cảnh thê thảm của đất nước.

Đức Hồng Y nói: “Chế độ Maduro khăng khăng đổ trách nhiệm về mọi thứ đang xảy ra cho phe đối lập và cho các thứ 'đế quốc' đang muốn xâm lược quốc gia. Giờ đây, chế độ này lại cho thấy một xu hướng đang gia tăng là đổ lỗi cho tình trạng bất ổn của xã hội lên hàng giáo phẩm Giáo Hội Công Giáo, mặc dù, ai cũng nhận thấy là chúng tôi đã từng kêu gọi đàm phán để chấm dứt bế tắc chính trị.”

Đức Hồng Y Porras nói rằng các cuộc thương thảo giữa chính phủ và phe đối lập đã không đi đến đâu vì chính phủ từ chối thực hiện những điều kiện mà chính họ đã cam kết. Đó là thả các tù nhân chính trị, đưa ra một kế hoạch bầu cử cụ thể, cho Quốc hội được tái nhóm, và mở cửa đất nước với thế giới để các nỗ lực cứu trợ nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực và thuốc men có thể được thực hiện.

Căng thẳng gia tăng ở Venezuela sau khi có nhiều tin đồn rằng một tù nhân chính trị nổi tiếng, là ông Leopoldo Lopez, đã chết trong tù. Mặc dù những tin đồn này chưa được xác nhận, nhưng đã đủ để gây ra một làn sóng phản đối mới.