Đi Bộ Cho Sự Sống để thúc đẩy quốc hội quan tâm đến trách nhiệm phò sự sống

(EWTN News/CAN) Vào hôm thứ Tư, trước khi phiên họp Quốc Hội thứ 115 của Hoa Kỳ họp, nhóm Phò Sự Sống đang cố gắng tạo một thang điểm nhằm bảo đảm rằng các vị dân biểu quốc hội quan tâm đến nhu cầu của các cử tri bảo vệ sự sống cho các trẻ chưa sinh tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Tom McClusky, phó chủ tịch của Đi Bộ Cho Sự Sống đã nói rằng, “Khi tiến hành Đi Bộ Cho Sự Sống, chúng tôi không những chỉ tìm kiếm các chính trị gia đã bỏ phiếu ủng hộ sự sống, mà chúng tôi còn tìm kiếm những nhà vô địch bảo vệ sự sống theo khuân mẫu của Henry Hyde”

Hyde là một dân biểu quốc hội đã thành công trong việc đưa ra luật Liêng Bang trong việc cấm xử dụng quỹ y tế cho việc phá thai. Tu chính án Hyde đã được các dân biểu thuộc cả hai đảng ủng hộ trong suốt 40 năm qua.

Các nhóm vận động khác gồm nhóm Bảo Vệ Sự Sống và nhóm Kế Hoạch Gia Đình cũng dùng thang điểm nhằm lưu ý các thành viên quốc hội khi xử dụng lá phiếu để biểu quyết các vấn đề khác nhau.

Đi Bộ Cho Sự Sống hy vọng không những lá phiếu phò sự sống, mà còn những đề xuất của các thành viên cho các dự luật phò sự sống và đưa ra vấn đề phò sự sống tại Hạ Viện cũng như Thượng Viện.

McClusky nói rằng “chúng tôi không chỉ muốn duy trì hiện trạng phò sự sống bằng tổng số phiếu bầu.”

Một dự luật phò sự sống hy vọng sẽ được đưa ra tại Quốc Hội sau khi thay đổi tổng thống với chính quyền mới.

Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa là sẽ ký một đạo luật phò sự sống, trong đó có việc cắt bỏ việc liên bang tài trợ cho tổ chức phá thai lớn nhất Hoa Kỳ là Planned Parenthood (Kế Hoạch Gia Đình). Tuy nhiên vào đầu năm 2016, ông đã có lần ca ngợi Planned Parenthood là đã làm “tốt” cho phụ nữ!

Còn phó Tổng Thống đắc cử là Mike Pence đã có thành tích ủng hộ sự sống từ những năm còn là dân biểu, nhiệm kỳ 2001 tới 2003, thì rất vui mừng ủng hộ cho các nhóm phò sự sống.

Dự luật đầu tiên hy vọng sẽ trình quốc hội là Luật Không Dùng Tiền Thuế cho việc Phá Thai và luật này sẽ thông qua vào tháng Giêng. Theo cuộc thăm dò mới đây vào năm 2016 của Hội Hiệp Sĩ Columbus/Marist thì có tới 62 phần trăm người Mỹ chống lại việc dùng tiền thuê chi cho việc phá thai.

Cuộc thăm dò này cũng cho biết là có tới 78 phần trăm người được hỏi trả lời là“chống lại việc phá thai” và muốn giới hạn việc phá thai ít nhất là ba tháng đầu của thai kỳ.

Một luật khác hy vong sẽ đưa ra là luật về cảm-thấy-đau, luật này cấm phá thai khi trẻ chưa sinh tỏ ra đau đớn, vào khoảng tuần thứ 20 của thai kỳ. Hạ viện trước đây đã bỏ phiều về luật cảm-thấy-đau và cắt bỏ tài trợ cho Kế Hoạch Gia Đình, nhưng cả hai đều không đủ số phiếu cần thiết để đưa lên Thượng Viện.

Giuse Thẩm Nguyễn