DỆT THƠ TIN MỪNG
Thứ 6 Tuần Thánh -Năm B
Ngày 30 /03/2018
Thứ Sáu Tuần Thánh Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa
Phúc Âm: Ga 18, 1 - 19, 42
"Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta"

CHÚA BỊ BẮT GIỮ (Ga 18, 1-11)

Náo động khu vườn đuốc với dao
Giu-đa dẫn đám ác xông ào
Chúa rằng: Lính tráng đi đâu thế?
Chúng nói: Giê-su bắt chứ nào!
Đệ tử bênh Thầy vung kiếm tới
-Anh em mặc họ bỏ gươm vào
Đây là chén đắng Ta cam chịu
Để được chu toàn Thánh ý trao

BỊ ĐIỆU VỀ DINH CAI PHA (Ga 18, 12-24)

Lôi Ngài tiến đến phủ Cai-pha
Hạch sách mong tìm chứng cớ ra
-Khắp chốn loan truyền đâu lén lút
Nhiều nơi giảng dậy khỏi điều tra
Tìm xem mới thấy lời công chính
Cứ hỏi mà nghe lẽ thực thà
Nếu đúng không sai đừng xỉ vả
Sao người tức tối đánh đòn Ta?

PHÊ-RÔ CHỐI THẦY (Ga 18, 15-27)

Phê rô đến trước cổng sân đình
Có đứa nô tỳ mắt khá tinh
-Bác ấy có cùng gây rắc rối
-Cô này đâu phải, chỉ linh tinh
Hai lần tiếp hỏi điều tra lẽ
Ba lượt đều thưa chối phắt tình
Gà gáy vang lên trời rạng sáng
Lời Thầy nhớ lại, hối tâm linh

RA TRƯỚC TOÀ TỔNG TRẤN (Ga 18, 28-40)

Giải toà tổng trấn bọn hung hăng
-Ông phải là vua có thực chăng?
-Nước mỗ không hề nơi thế tục
Triều tôi thực sự chốn Thiên Đàng
-Này nên kết án tên cường đạo
Hoặc hãy buông tha kẻ nhiễu xằng
Chúng nói: Giê-su mau giết nó
Hành hình xử tử đứa kiêu căng

TRA KHẢO, ĐÁNH ĐÒN (Ga 19, 1-11)

Roi đòn đánh đập rất thương đau
Im lặng không hề nói một câu
Áo đỏ như vua choàng quấn cổ
Vòng gai tựa mũ đặt lên đầu
Vui cười cúi lạy khinh chê nhạo
Sung sướng nghiêng quỳ báng bổ tâu
Quan trấn bùi ngùi nhưng chẳng thể
Thôi đành để ác thoả thù sâu

KẾT ÁN TỬ HÌNH (Ga 19, 12-16)

Bọn chúng thưa rằng: Nó nếu tha
Là Ngài đối lập với dân ta
Quan truyền: Có phải vua nghiêm đấy
Chúng nói: Không đâu đứa giả mà
-Cả nước tôn sùng duy đại đế
Toàn miền kính phục chỉ Xê-da
Thở dài bất lực đành tuyên án
Để mặc hung đồ, thập giá tra

ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ (Ga 19, 17-22)

Đi lên Cái Sọ nhục trăm đường
Thập giá vai gò vác thảm thương
Lột áo toàn thân cho loã thể
Đóng đinh thủ túc để trần truồng
Hai tên trộm cướp trồng bên cạnh
Một Đấng nhân lành dựng giữa phương
Bản án trên đầu ghi rõ rệt
“Vua dân Do Thái”, ngắm xem tường

CHIA NHAU Y PHỤC, CHÚA TRĂN TRỐI (Ga 19, 23-27)

Tấm khoác chia ra đủ bốn tròn
Áo dài để vậy rút thăm hơn
Rành rành mỗi chữ trang Kinh thánh
Rõ rệt từng lời sách Sấm ngôn
Thân mẫu kề bên tan nát ruột
Môn sinh sát cạnh thảm thê lòng
Ngài kêu trăn trối: Đây con mẹ
Và nhủ cùng trò: Mẹ của con

CHẾT TRÊN THẬP GIÁ (Ga 19, 28-30)

Hoàn tất công trình được phó trao
Ngài kêu “Ta khát” tiếng thều thào
Giấm chua có đó châm tràn xuống
Đoạn sậy đây rồi buộc cất cao
Miệng nếm: Là xong điều cứu độ
Môi than: Đã đoạn việc huyền sâu
Gục đầu trút thở làn hơi dứt
Thần khí rời thân, đất thảm sầu

LƯỠI ĐÒNG ĐÂM THÂU (Ga 19, 31-37)

Gần sang Sa-bát phải kiêng ngày
Xác chết hành hình phải hạ ngay
Búa đánh vỡ tan xương quyển trộm
Đòng đâm xuyên thủng trái tim Ngài
Máu trào lênh láng tuôn tràn ngực
Nước trộn chan hoà chảy đẫm thây
Nhân chứng trung thành nêu đích thực
Từng dòng Thánh ký chép không sai

MAI TÁNG (Ga 19, 38-41)

Giô-sép là người chính trực ngay
Xin quan tổng trấn hạ thi hài
Tẩm trong mộc dược lau làn máu
Xông với hương trầm liệm vải gai
Chuyển đến vườn xưa mai táng Chúa
Di về mộ mới cất chôn Ngài
Ba người phụ nữ kề bên khóc
Tảng đá lăn che lấp cửa ngoài

Bóng Tà Dương - Bùi Nghiệp


Hai Vu (KP64)
408-205-7965*