(Vatican 28/2/2005). Đức Thánh Cha đã trao cho Ủy Ban Đặc Nhiệm của Hội Đồng Giám Mục Phi Châu trách nhiệm chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu kỳ II vào năm 2009.

Trong sứ điệp gởi Đức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Phi Châu, và tất cả các tham dự viên trong Ủy Ban Đặc Nhiệm Tổ Chức Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu kỳ II đang nhóm họp tại Rôma, Đức Thánh Cha viết:

“Tính đến những diễn biến mới của Giáo Hội và xã hội tại đại lục này”, Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu kỳ II sẽ “có trách nhiệm nâng đỡ các Giáo Hội địa phương và các mục tử, giúp đỡ họ trong những đề án mục vụ”.

Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin tưởng rằng, Thượng Hội Đồng Giám Mục được ấn định vào năm 2009 sẽ mang tính quyết định “cho đại lục Phi Châu, đang phải sống trong những tình huống khó khăn về chính trị, kinh tế và xã hội, cũng như tình hình bất an”.

”Phi Châu vẫn còn chịu những tai ương khủng khiếp như các cuộc xung đột vũ trang, tình trạng nghèo đói kéo dài, dịch bệnh và những hệ quả thê thảm, bắt đầu với thảm họa AIDS, bất ổn lan tràn và tình trạng tham nhũng”.

”Cầu mong sao cho khóa họp trong tương lai của Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu cũng tạo điều kiện cho sự tái khẳng định đức tin nơi Đức Kitô Cứu Thế và sự hoà giải chân thật”.

Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu kỳ I đã diễn ra năm 1994 trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại Năm Thánh 2000. Mười năm đã trôi qua và Phi Châu đã gặt hái được rất nhiều những thành quả. Theo Niên Giám Tòa Thánh năm 2004, Phi Châu là đại lục dân số Công Giáo tăng nhanh nhất trên thế giới.