ĐẾN VỚI CHÚA
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Qua Mẹ Maria,
chúng ta đến với Chúa dễ dàng hơn.

Through Mary we come to her Son more easily.
(Pope John Paul II)