Hãy đến với Giêsu vì Ngài là Chúa,
Một Chúa Con Chúa tể rất vô cùng,
Nhưng Ngài không phải là lãnh chúa,
Một lãnh chúa ác độc và lạnh lùng!.

Hãy đến với Giêsu vì Ngài là Thầy,
Một Thầy hướng dẫn giáo dục rất giản đơn,
Dậy học trò biết ơn và trả ơn,
Dậy học trò biết hy sinh và tha thứ.

Hãy đến với Giêsu vì Ngài là bạn,
Một người bạn ta tin tưởng một không hai,
Một người bạn chung thủy với ta không phản,
Một người bạn biết lắng nghe biết ủi an.

Hãy đến với Giêsu vì Ngài độ lượng,
Tình Ngài ôi vũ trụ cũng không lớn bằng,
Tình Ngài thật bao dung nên chọn chịu chết,
Trên Thập Giá cay nghiệt vì tội lỗi của con người.

Hãy đến với Giêsu vì Ngài đã hứa,
Tin vào Ngài thì ở ngày sau hết,
Mọi sự trần gian ta dũ bỏ lại sau lưng,
Và phần thưởng trên Trời sẽ là cùng đích.

Hãy đến với Giêsu là phải qua Đức Mẹ,
Vì Mẹ Ngài cũng là Mẹ của toàn thể nhân loại,
Nhờ có Mẹ Maria mà Chúa Cha lượng thứ tình,
Để cho Mẹ tự do chăm sóc cho đàn con.

Hãy đến với Maria là đến Mẹ Thiên Chúa,
Không gì khôn ngoan cho bằng tìm chạy đến Mẹ,
Mẹ ban ơn và trao ban cho báu vật,
Báu vật của Trời (chuỗi Mân Côi), giúp sa tránh Hỏa Ngục trầm luân.

Chúng con toàn thể con cái Mẹ,
Xin Mẹ luôn hằng gìn giữ xác hồn chúng con,
Để chúng con chu toàn bổn phận và trách nhiệm,
Sống cho xứng đáng để giờ chót được hưởng .....
Nhan Thánh Chúa Trời trên Quê Trời, Amen