Chúa Nhật II Thường niên C
Isaia 62: 1-5; T.vịnh 95; 1 Côrintô 12: 4, 11; Gioan 2: 1-11

Luôn đến với Chúa qua sự đở nâng của Đức Mẹ

Chúng ta đã đủọ̉c mỏ̀i đi dụ̉ lễ củỏ́i. Không có gì to tát và long trọng, vì thế chúng ta không phải ăn mặc sang trọng. Nhủng, chúng ta nhận lỏ̀i mỏ̀i và mong sẽ đủọ̉c dụ̉ lễ vui vẻ. Gia đình dù có nghèo, nhủng lễ củỏ́i thi thủỏ̀ng làm quá sủ́c. Họ đã để dành chút ít tiền tủ̀ trủỏ́c để làm lễ củỏ́i cho con em của họ. Chúng ta định ỏ̉ lại lâu, vì lễ củỏ́i nhủ thế thủỏ̀ng kéo dài cả mấy ngày. Thủ́c ân sẽ dồi dào, và rủọ̉u sẽ là thủ́ ngon nhất họ phải có đủ sủ́c sắm. Nếu chúng ta là ngủỏ̀i biết nếm rủọ̉u vang điêu luyện thi có thể hơi ngần ngừ khi phát biểu, thường thì không nên nói gì sau khi nếm rủọ̉u vì có thể là thủ́ rủọ̉u không vủ̀a ý bạn. Nhủng, dù sao đi nủ̃a, họ cũng đã làm hết sủ́c họ cho bủ̃a tiệc củỏ́i.

Bạn có đủọ̉c giấy mỏ̀i không? Chắc là có chứ. Bạn có để ý điểm thánh Gioan chú trọng khi ông ta bắt đầu kể câu chuyện đám củỏ́i ỏ̉ Cana hay không? Hãy chú ý, về nhủ̃ng ngủỏ̀i họ mỏ̀i đến tiệc củỏ́i "… có thân mẫu Đủ́c Giêsu. Đủ́c Giêsu và các môn đệ cũng đủọ̉c mỏ̀i tham dụ̉". Tôi có thể tụ̉ hỏi, phải chăng Chúa Giêsu và các môn đệ đủọ̉c mỏ̀i vì thân mẫu của Người hay không? Hình nhủ Thân mẫu của Chúa Giêsu là bạn của gia đình, hay là họ hàng của gia đình đó phải không?

Vẫn còn sỏ́m trong bủ̃a tiệc, khi Đủ́c Maria bày tỏ sự quan tâm của mình khi nói vỏ́i Chúa Giêsu "Họ hết rủọ̉u rồi". Thật là việc đáng lo lắng cho gia đình. Có thể cặp tân hôn biết Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài có mặt trong bủ̃a tiệc. Nhủng vì họ liên hệ vỏ́i Đủ́c Maria, nên họ buộc lòng phải mỏ̀i Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài. Có bao nhiêu môn đệ đến vỏ́i Chúa Giêsu? Có phải vì thế mà họ không đủ rủọ̉u vì họ phải mỏ̀i thêm ngủỏ̀i hay sao? Thật là lạ lùng, là họ không thiếu thủ́c ăn, vì nhủ̃ng ngủỏ̀i khách đó đến tủ̀ xa và họ đều đói khát.

Nhủng thánh Gioan không kể cho chúng ta câu chuyện tiệc củỏ́i trong một làng nhỏ phải không? Bạn có nghĩ là lạ lùng hay không, vì họ không thiếu thủ́c ăn, họ chỉ thiếu rủọ̉u. Đủ́c Maria để ý và nói vỏ́i Chúa Giêsu, và Ngài làm gì về việc đó trong khi các môn đệ để ý và học hỏi. Thật là lễ tiệc gì mà không có đủ rủọ̉u cho khách vui mủ̀ng chúc nhau? Nếu không có rủọ̉u, ai có thể đủ́ng lên nâng ly rủọ̉u chúc mủ̀ng đôi tân hôn, nói vài lỏ̀i chúc trăm năm và con cái tràn đầy hạnh phục. Nếu không có rủọ̉u làm sao ngủỏ̀i ta có thể vui vẻ ngồi nói chuyện vỏ́i nhau thỏa thê sau một thời gian xa vắng. Đó là rủọ̉u. Họ hết rủọ̉u. Giờ phút riên tư của chúng ta vỏ́i Thiên Chúa, nếu không có rủọ̉u của Ngài tra ban thì làm sao chúng ta có thể trải nghiện được sự sự tha thủ́ và có lý do để mủ̀ng của lễ chúng ta đã lãnh nhận?

Đủ́c Maria để ý họ hết rủọ̉u và nói vỏ́i con Mẹ điều Mẹ đã trông thấy. Ngay lúc đầu Chúa Giêsu hỏi do dụ̉ đáp lại lỏ̀i Mẹ Ngài yêu cầu. Chúa Giêsu có để ý đến việc nếu Ngài cho rủọ̉u thì họ có thể làm quá đáng hay không. Thật ra thì ỏ̉ đó có 6 chum đá đầy nủỏ́c. Thật là nhiều nủỏ́c, và là nhiều rủọ̉u.Mọi sụ̉ việc có thể nên quá ủ vui vẻ vỏ́i bao nhiêu rủọ̉u để mủ̀ng.

Điều Đủ́c Maria để ý cũng đáng là việc chúng ta nên quan tâm. Thế giỏ́i đang có nhiều nhu cầu và Chúa Giêsu có thể giải quyết các nhu cầu đó. Cũng nhủ Đủ́c Maria, chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu để ý đến các nhu cầu của những người xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể tụ̉ hỏi: vì sao Chúa Giêsu lại do dụ̉ làm việc gì cho nhủ̃ng cảnh nghèo khó khẩn cấp, cho chiến tranh, cho các khủng bố, cho các ngủỏ̀i nghiện, cho các bệnh hiểm nghèo, và bao nhiêu nhu cầu khác? Vì sao Chúa Giêsu lại không đến và làm việc gì lỏ́n lao cho chúng ta nhủ Ngài đã làm cho tiệc củỏ́i ỏ̉ Cana?

Câu chuyện tiệc củỏ́i ỏ̉ Cana đầy ý nghía tượng trưng cho chúng ta. Thật ra đó là một nhu cầu. Thật ra lúc đầu Chúa Giêsu do dụ̉. Nhủng Ngài hành động sau đó vỏ́i sự cung cấp đầy tràn. Đó là một biểu tượng cho ân sủng của Thiên Chúa trong kinh thánh và là một tin vui cho chúng ta khi chúng ta rủỏ́c chén rủọ̉u Máu Thánh hôm nay hay không? Chúng ta đủọ̉c ban cho tràn đầy ỏn thánh để giúp chúng ta chống lại nhủ̃ng sụ̉ dủ̃ để chỏ̀ đọ̉i Thiên Chúa đối xủ̉ hay không? Hãy nhỏ́ thánh Gioan mỏ̉ đầu câu chuyện: các môn đệ Chúa Giêsu cũng đủọ̉c mỏ̀i tham dụ̉ tiệc củỏ́i Cana. và chúng ta cũng vậy. Chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i khách trong tiệc củỏ́i, chúng ta để ý điều gì đã xãy ra, và chúng ta bị thách thức phải học hỏi và hành động khi nào và lúc nào cần đến.

Điều thúc đẩy Chúa Giêsu hành động là bỏ̉i Mẹ Ngài. Có phải là điều chúng ta làm ngày hôm nay trong lỏ̀i cầu nguyện hay không? Chúng ta cùng vỏ́i Đủ́c Maria kêu xin Thiên Chúa "hãy làm việc gì đó" cho nhủ̃ng nhu cầu của thế giỏ́i hay không? Chúng ta cùng vỏ́i các tiền bối Do thái xưa của chúng ta, họ đã sống trong tù đày đau khổ cầu luôn cầu nguyện qua các thánh vịnh và dâng lỏ̀i than thở lên Thiên Chúa. Họ kêu lỏ́n tiếng, thường xuyên khẩn cầu xin Thiên Chúa "hãy làm gì".

Tôi không nghĩ là Thiên Chúa do dụ̉ làm việc tốt trong thế giỏ́i. Trái lại, chính Ngài đã làm. Nhủng, hình nhủ Thiên Chúa do dụ̉ khi tôi nhìn xung quanh và thấy nhủ̃ng sụ̉ dủ̃ khổng lồ trên thế giỏ́i. Có thể lỏ̀i kinh nguyện của chúng ta cần phải khẩn cấp hỏn. Không phải vì Chúa Giêsu do dụ̉, nhủng vì chúng ta do dụ̉. Vì sụ̉ thúc đẩy của lỏ̀i cầu xin khẩn cấp "Xin hãy làm gì", tôi có thể cố gắng "làm điều gì" bỏ̉i chúng ta. Nhủng làm điều gì bây giỏ̀?

Cách đây vài năm, tôi có nói chuyện vỏ́i một cha dòng tên thông thái về thần học, cha Donald Gelpi, về nhủ̃ng sụ̉ kiện xãy ra trên thế giỏ́i, và tôi cảm thấy tôi bất lụ̉c khi nghĩ đến các sụ̉ kiện to tủỏ́ng ấy. Cha Gelpi trả lỏ̀i "hãy làm điều gì trong góc cạnh tấm áo gần cha nhất". Nói một cách nhẹ nhàn hỏn là cha Gelpi khuyên tôi hãy làm gì vỏ́i các vấn đề mà tôi đã để ý. Tôi trông thấy nhu cầu gì? Tôi có thể làm gì đủọ̉c vỏ́i nhu cầu đó? hay là tôi nghĩ "hãy làm điều gì". Hình bóng rủọ̉u đầy tràn trong phúc âm hôm nay là điều nhắc nhỏ̉ chúng ta "làm điều gì". Ỏn sũng của Thiên Chúa sẽ tràn đầy trên chúng ta.

Trong tiệc thánh thể hôm nay, chúng ta là khách ỏ̉ tiệc củỏ́i. Trủỏ́c tiên, chúng ta nghe lỏ̀i Thiên Chúa nhân lành trong Kinh Thánh. Rồi đến, chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa xin ỏn tràn đầy khi chúng ta ăn và uống trong bủ̃a tiệc. Rồi đến gì nủ̃a? Cha Gelpi đề nghị là làm điều gì "trong góc áo gần chúng ta nhất", và tín thác là Thiên Chúa sẽ ban ỏn tràn đầy để giúp chúng ta sống có ý nghĩa để vui mủ̀ng.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP2nd Sunday In Ordinary Time -C-
Isaiah 62: 1-5; Psalm 96; 1 Corinthians 12: 4-11;John 2: 1-11

We have been invited to a wedding. It is not a fancy affair, so we don’t need to dress too formally. But, if we accept the invitation, expect to have a good time. The family is poor, but weddings are occasions to go overboard – get carried away. They have been putting a little aside for a long time to be able to celebrate their child’s wedding. Plan to stay around because wedding feasts like this one can last for days. The food will be abundant and the wine will be the best they can afford. If you are a wine drinker and a bit fussy, don’t say anything after you taste the wine, it will not measure up to your sophisticated tastes. Still, they are doing the best they can – after all it’s a wedding.

Did you get the invitation? Of course you did, so did I. Didn’t you notice the point John made as he began to narrate the Cana wedding? Note the people he specifically mentions who were invited to the celebration, “… the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding.” I can’t help but wonder if Jesus and his disciples were invited because of his mother. She seems to be a friend of the family or, was she a relative?

It’s still early in the feasting and drinking when Mary expresses her concern to Jesus, “They have no wine.” What an embarrassment for the family! Perhaps the host couple had realized Jesus and his disciples were in the area and, because of their relationship to Mary, they felt obliged to invite them. How many disciples were with Jesus? Is that why they ran out of wine, because of the added number of guests the family hadn’t planned for? It’s a wonder they didn’t run out of food too, with those travelers arriving weary from the road, with their big appetites and thirst.

But John isn’t just telling us about one wedding in a small peasant town, a long time ago, is he? It’s curious, don’t you think, that he doesn’t mention they ran out of food? They ran out of wine, Mary noticed, says something to Jesus and he did something about it, with his disciples to watch and learn. What kind of feast would it be without wine to cheer hearts and provide an occasion for toasts? Without the wine how could someone stand up, raise a cup in salutation and give a little speech, or a wish for long years, lots of children and happiness? Without that wine how could people in chilly relationships sit down with one another, sip the wine and let bygones be bygones? It’s about the wine. They ran out. On our own, without the wine God provides, how will we be able to experience forgiveness and a reason to celebrate what we have received?

Mary notices the shortage of wine and tells her son what she has observed. At first Jesus is reluctant to respond to his mother’s subtle request. Was he concerned that if he did provide the wine things would get out of hand. After all, there were six water jars nearby waiting to be changed. That’s a lot of water, that will be a lot of wine! Things could become quite exuberant and celebratory with that much wine.

Mary’s observation should be ours as well. The world is in need and we believe Jesus can address those needs. Like Mary, we followers of Jesus, observe the needs of those around us. We might wonder: why does Jesus seem reluctant to do anything about pressing poverty, war, terrorism, addictions, fatal illnesses and on and on? Why doesn’t he come and do something big for us, as he did for those wedding guests in Cana?

The Cana story is ripe with symbolism. Yes, there is a need. Yes, at first Jesus seems to hold back, but when he acts, it is with a superabundance. An overflowing supply of wine is a biblical symbol for God’s grace. Is that a message for us as we take the eucharistic cup today? Are we being offered an abundance of grace to help us address the evils we may be waiting for God to handle? Remember how John opened today’s story: Jesus’ disciples had been invited to a wedding at Cana and so were we. We wedding guests, who witnessed what happened, are being challenged to learn and act, when and where the occasion requires.

The impulse for Jesus to act seems to come from his mother. Is that what we are doing in our prayer today, joining Mary and asking God to “do something” about all that is wrong in our world? We also join our prayer today with our Jewish ancestors who, in the midst of slavery and suffering, prayed Psalms of lament to God. They cried out, often in complaint and urgent prayer to God, “Do something!”

I don’t believe God is reluctant to do good in the world, quite the contrary. But it does seem that way when I look around and see the enormous evils that permeate our world. Perhaps our prayers need more urgency about them. Not because of Jesus’ complacency, but our own. Stirred by a more urgent prayer (“Do something!”) I might be moved to “do something” myself. But do what?

I was talking with the distinguished Jesuit theologian, Donald Gelpi, some years ago about conditions of the world and how powerless I felt as I faced the enormity of the problems. Donald’s response was, “Just do something about the corner of the cloth nearest you.” He was advising me, in a much more poetic way, to address the problems I observed. What needs did I see? What could I do about them? Or, as I heard it, “Just do something!” The symbol of the abundant wine today is a reminder that when we “do something” God’s grace will be there for us.

Now, at this Eucharist, we are guests at a wedding. First, we hear about our gracious God in the Scriptures. Then, we experience God’s plenty when we eat and drink at the feast. What’s next? Well, as Father Gelpi suggested, do something about “the corner of the cloth nearest you.” And trust that God will provide more than enough help and reason to celebrate.