“Bầu không khí chung trong xã hội chúng ta hiện nay là một sự sợ hãi bao trùm”. Hội đồng Giám mục Công Giáo Ấn Độ đã nhận định như trên hôm thứ Hai sau một cuộc họp quy tụ 40 nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm lên án một làn sóng đánh đập những người Hồi giáo công khai trên đường phố gây ra bởi các thành phần cực đoan Ấn Giáo.

Các Giám Mục cho biết những người tham dự hội nghị đồng ý rằng “tư tưởng thù hận là một thực tế và cần phải có các hành động cụ thể và có phối hợp của chính phủ, các đảng chính trị, các nhà hoạt động xã hội dân sự, hệ thống tư pháp hình sự và các cộng đồng tôn giáo”.

Thủ tướng Narendra Modi, là một lãnh tụ Ấn Giáo cực đoan, đã được bầu làm thủ tướng từ tháng 5 năm 2014 đến nay. Giáo Hội tại quốc gia này đã và đang trải qua một thời kỳ rất khó khăn dưới thời của Modi.