Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp Nhất Kitô Giáo, đã đến Mạc Tư Khoa vào dịp sinh nhật lần thứ 70 của Đức Thượng Phụ Kirill và có cuộc gặp gỡ ngài vào ngày 22.

Đức Thượng phụ Kirill, là vị lãnh đạo lớn nhất của Giáo Hội Chính thống giáo Đông Phương. Thể hiện lòng biết ơn của ngài đối với diễn biến gần đây trong quan hệ với Tòa Thánh, đặc biệt cuộc họp của Đức Thượng Phụ trong tháng Hai với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Havana, việc ký kết tuyên bố kèm theo đó, và các biện pháp gần đây để hỗ trợ việc chống lại tình trạng bách hại các Kitô hữu.

Chuyển sang các lĩnh vực địa chính trị, Đức Thánh Cha nói rằng "các hoạt động của liên minh hiện tại vẫn thiếu những phối hợp cần thiết cho đấu tranh chống khủng bố thành công."

Đức Thượng Phụ nói thêm:

"Tôi tin tưởng rằng chỉ có các hành động phối hợp nhắm đạt được các mục tiêu cụ thể mới thực sự có thể giúp đánh bại chủ nghĩa khủng bố".

Về phần mình, Đức Hồng Y Koch nói:

Tôi muốn chuyển đến ngài, người anh em yêu dấu của tôi trong Chúa Kitô, lời cầu chúc tốt nhất và lòng mong muốn của cá nhân tôi với những lời cầu nguyện nhiệt thành vào dịp sinh nhật thứ bẩy mươi của ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì muôn ơn lành mà Ngài đã ban cho Đức Thượng Phụ trong cuộc sống và trong sứ vụ Mục Tử của Giáo Hội Chính Thống Nga. Tôi đặc biệt biết ơn đối với những đóng góp cá nhân của Đức Thượng Phụ trong việc xích lại gần Giáo Hội của chúng tôi và tôi đặc biệt nhớ lại cảm xúc tuyệt vời trong cuộc gặp lịch sử của chúng ta ở Havana.