“Chúng ta rất tự hào về đất nước của mình và sự đồng hành của Giáo Hội với quê hương. Vào ngày quốc khánh lần thứ 70, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Giáo Hội tiếp tục đóng một phần không thể thiếu trong việc xây dựng đất nước cũng như xây dựng một cộng đồng tự do và liên đới, bình đẳng và công lý. Giáo Hội Công Giáo đã và đang xây dựng đất nước Ấn Độ và đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của đất nước thân yêu của chúng ta.”

Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám Mục Mumbai, hay còn gọi là Bombay, đã nói như trên hôm thứ Hai 15 tháng 8, Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cũng là ngày Độc Lập cuả Ấn Độ.

Ngài nói thêm:

“Sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo trong lĩnh vực giáo dục, y tế và hàng loạt các lĩnh vực khác như chính trị và văn hóa ở Ấn Độ là độc đáo, trong tinh thần không phân biệt đối xử về đẳng cấp cũng như tín ngưỡng. Đáp ứng với nhu cầu của thời đại, Giáo Hội Công Giáo làm hết sức mình để thúc đẩy phẩm giá và đời sống con người.”

Thống kê cho thấy 85 phần trăm các hoạt động chăm sóc sức khỏe do Giáo Hội điều hành liên quan đến các vùng nông thôn nơi Hội Thánh quên mình phục vụ cho những người nghèo nhất trong những người nghèo.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng:

“Quan trọng hơn, trong năm thứ 70 của nền độc lập, Chân Phước Mẹ Teresa sẽ được phong thánh, và chính phủ hoan nghênh và dự phần bằng cách gửi một phái đoàn cao cấp tham dự lễ tuyên thánh tại Rôma”