Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chấm dứt vấn nạn nô lệ trẻ em

Vatican - Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi chân thành đến tất cả những người thiện chí nhằm tham gia vào các nỗ lực loại bỏ các nguyên nhân gây ra vấn nạn nô lệ hiện đại.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, một lần nữa Đức Thánh Cha nêu bật một số ưu tiên của thế giới ngày nay và đề cập cụ thể đến Ngày Thế giới Chống Lao động Trẻ em được kỷ niệm hôm Chúa Nhật 12/6/2016.

"Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tham gia vào việc đổi mới các nỗ lực để loại bỏ các nguyên nhân của vấn nạn nô lệ hiện đại này, vốn lấy đi một số quyền cơ bản của hàng triệu trẻ em và đặt chúng vào những nguy hiểm nghiêm trọng. Có rất nhiều nô lệ trẻ em trong thế giới hôm nay!"

Được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trọng tâm của Ngày Thế giới Chống Lao động Trẻ em năm nay là lao động trẻ em và các chuỗi cung ứng.

ILO đã chỉ ra rằng với 168 triệu trẻ em vẫn đang lao động và tất cả các chuỗi cung ứng, từ nông nghiệp đến sản xuất, dịch vụ đến xây dựng, tạo nên nguy cơ lao động trẻ em có thể hiện diện. ILO kêu gọi các doanh nghiệp và người sử dụng lao động phải hành động ngay để ngăn chặn lao động trẻ em như đã được khẳng định bởi Các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Lã Thụ Nhân