LÀM CHỦ HAY LÀM NÔ LỆ

Suy tôn Chúa Kitô là Vua vũ trụ là tin nhận Người chính là chủ tể mọi tạo vật trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình.

Loài người là tạo vật được dựng nên giống hình ảnh Đấng Tạo Thành là Thiên Chúa. Ngay thuở ban đầu buổi sáng tạo, Thiên Chúa truyền cho con người hãy làm chủ mọi loài (x.St 1,27-28). Khi từ bỏ vị thế làm chủ thì con người cách nào đó đã làm biến dạng hình ảnh Đấng Tạo Thành nơi bản thân mình.

Hình ảnh của Thiên Chúa vô hình đã nên hữu hình nơi Đấng làm người, Giêsu Kitô. Khi làm vua vũ trụ, Chúa Kitô thể hiện quyền làm chủ của mình trên mọi tạo vật. Chúa Kitô thông ban vương quyền ấy cho tất cả mọi người tin vào Ngài, cách riêng những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

Bạn tôi, chúng ta có làm chủ các thực tại thế trần này hay chúng ta đang làm nô lệ cho tiền của, danh vị…? Bạn và tôi có làm chủ các cơ chế luật lệ hay là đang làm nô lệ cho chúng? Con người phải làm chủ cả ngày Sabat (x.Mc 2,28) thì mới xứng đáng là hình ảnh của Đấng Tạo Thành.

Thực tế đã và đang còn đó tình trạng chúng ta vì hèn nhát, vì tham sân si mà cam tâm làm nô lệ cho danh vọng, tiền bạc, cho những cơ chế, luật lệ thiếu dân chủ, thiếu công bình và văn minh ngoài xã hội, và cũng có thể đang cam chịu những truyền thống, luật lệ xơ cứng, thiếu sức giải phóng trong các tập thể tôn giáo.

Để xứng đáng là anh em, là bạn của Đấng là Vua vũ trụ thì không gì hơn hãy can đảm đứng lên làm chủ chúng. Và dĩ nhiên thập giá luôn có đó với những ai muốn làm người đúng nghĩa. Phải, chính khi cùng với Đấng là Vua vũ trụ được giương lên cao thì khi ấy chúng ta mới thực sự là mình, là hình ảnh của Đấng Tạo Thành (x.Ga 8,28).

Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - BMT