Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Video Thông điệp đến cho Đại hội đang họp bàn về 'những hình thức nô lệ ngày nay'

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi Đại hội hãy cố gắng giải quyết nguyên nhân tận gốc rễ của nạn buôn người - mà ĐTC mô tả như là một tội ác chống lại nhân loại - và thúc đẩy phát triển con người trong viễn ảnh xây dựng một xã hội mới dựa trên tự do, công lý và hòa bình.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp video đến cho một Đại hội đang bàn về chế độ nô lệ hiện đại, được triệu tập từ ngày 5-8 tháng 5 năm 2018 tại Buenos Aires, Argentina. Đại hội này được Tổng Giáo Phận Chính Thống giáo Buenos Aires tổ chức và được Viện Patenarch Athenagoras ở Berkely, California tài trợ. Diễn đàn qui tụ nhiều chuyên gia từ nhiều tầng lớp trong xã hội như các học giả, những người hoạch định các chính sách, các nhà bảo vệ và các nhà thần học, để giải quyết vấn đề nô lệ hiện đại và đề xuất các giải pháp cho vấn nạn này. Đại hội là một sự tiếp nối công việc đã đượcThương phụ Bartholomew, người lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống và Tổng Giám Mục Canterbury, Justin Welby, hai nhà lãnh đạo của hai Giáo hội này đã triệu tập một hội nghị tương tự ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu với một minh họa tổng quát của vấn đề mà những tham dự viên đang phải đối diện. Sau khi liệt kê một số hình thức nô lệ trong thế giới ngày nay, chẳng hạn như buôn bán người, khai thác bóc lột sức lao động công nhân qua việc xiết nợ và khai thác tình dục, Đức Thánh Cha đã đưa ra một nhãn quan làm cho mọi người tham dự thán phục.

Số liệu thống kê đáng ngạc nhiên
“Theo một số thống kê gần đây, có hơn 40 triệu người nam và đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đang chịu cảnh nô lệ. Giả tỷ nếu gom họ vào sống trong một thành phố, thì đây là một con số không lồ, nó gấp bốn lần dân số của thành phố Buenos Aires và Greater Buenos Aires. ”

Tội ác chống lại nhân loại
Mô tả việc áp đặt một chế độ nô lệ hiện đại như một tội ác chống lại nhân loại, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi “hãy phá tan bức màn này” hầu làm cho mọi người nhận thức ra được nguyên nhân của mọi vấn đề và đau khổ mà nó gây ra, cho dù những nạn nhân này đang làm việc trong các băng nhóm tội phạm, hoặc tiêu thụ hàng hóa thương mại được sản xuất qua chế độ nô lệ hầu mang lại lợi nhuận tài chính do các phe nhóm.

Nguyên nhân sâu sa
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề nô lệ nằm trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ và cải thiện tình trạng của các quốc gia nơi đang dung thứ các thể chế nô lệ!
“Không đủ chỉ nêu tên các quốc gia và các tổ chức quốc tế áp dụng chính sách đặc biệt khắc nghiệt đang khai thác con người, mà không được giải quyết và nhổ tận căn nguồn gốc sâu thẳm nhất của vấn nạn. Khi các nước nghèo khổ cùng cực đang bị bạo hành và tham nhũng lũng đoạn thì không phải là kinh tế, pháp lý hay những cơ sở hạ tầng cơ bản có thể giải quyết được vấn nạn của họ mà là một nền an ninh hoặc những quyền thiết yếu tối căn bản mà họ cần có. Giải quyết được điều này thì việc các tên cầm đầu tội ác thủ lợi tất yếu cũng sẽ bị đào thải và xa thải!”