Hôm 21 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc đến Rabbi trưởng Do Thái Giáo tại Rôma là Riccardo Di Segni nhân dịp cộng đồng Do Thái Giáo chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha vui mừng nhắc lại chuyến thăm hội đường Do Thái Giáo ở Rôma. Ngài hứa cầu nguyện cho cộng đồng người Do Thái, và xin họ cầu nguyện cho mình.

“Xin Chúa đồng hành cùng các bạn ngày hôm nay với sự dư dật các phước lành của Ngài, xin Ngài bảo vệ cộng đồng của các bạn, và trong tình thương của Ngài, xin ban bình an cho tất cả mọi người”.

Hôm Chúa Nhật 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm cộng đồng Do Thái giáo tại Hội đường Do Thái Roma. Ngài là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm Hội đường này. Chuyến viếng thăm này là lần đầu tiên trong triều đại của ngài.

Phát biểu với các chức sắc lãnh đạo và cộng đồng tín hữu Do Thái giáo trong dịp này, Đức Thánh Cha nói:

“Trong lần đầu tiên đến Hội đường này với tư cách giám mục Roma, tôi muốn bày tỏ với quý vị và xin gửi đến tất cả các cộng đồng Do Thái giáo lời chúc bình an huynh đệ của toàn thể Giáo Hội Công Giáo.

Lòng tôi luôn canh cánh mối tương giao giữa chúng ta. Lúc còn ở Buenos Aires, tôi vẫn thường đến các hội đường và gặp gỡ các cộng đoàn Do Thái quy tụ ở đó. Tôi thường theo sát những ngày đại lễ, các lễ kỷ niệm của Do Thái giáo và tạ ơn Chúa đã ban sự sống và đồng hành cùng chúng ta trên con đường lịch sử.”

Ngài kết luận diễn từ của mình với những lời sau:

“Thưa anh em, chúng ta thật sự phải cảm ơn về tất cả những gì đã làm được trong 50 năm qua, vì giữa chúng ta đã có sự hiểu nhau, tin nhau và tình bạn đã tiến triển, khơi sâu. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa dẫn đường đi tới một tương lai tốt đẹp hơn. Thiên Chúa có kế hoạch cứu độ dành cho chúng ta, như tiên tri Giêrêmia nói: “Ta biết rõ các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch cho các ngươi được sống thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai hy vọng” (Gr 29, 11).

“Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và ban ơn cho anh em! Nguyện xin Chúa ghé mắt ân cần nhìn đến anh em và ban bình an cho anh em” (x. Ds 6, 24-26). Shalom Alechem!