Như một cử chỉ cụ thể trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Ấn đã thông qua một dự án tìm cách bảo lãnh cho tối thiểu 1,000 tù nhân được trả tự do trong năm 2016 này.

Trong các cuộc đàm phán với các quan chức dân sự, các tu sĩ Phanxicô sẽ tập trung vào những "người sống mòn mỏi trong các nhà tù trong nhiều năm qua vì những tội không nghiêm trọng như tội trộm cắp". Trang tin tức trực tuyến MattersIndia.com đã cho biết như trên.