Hội đồng Giám mục Cộng đồng châu Âu đã ra một tuyên bố chào đón các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Paris.

"Việc áp dụng các công ước nền tảng của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được 195 quốc gia thông qua tại Paris vào ngày 12 tháng 12 tiêu biểu cho một bước tiến lớn của nhân loại nói chung," Cha Patrick Daly, Tổng thư ký COMECE nói.

"Đối với nhiều người nam nữ trên thế giới ngày nay của chúng ta, các mối đe dọa của biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề tuyệt đối có tính sống còn, trong khi hầu như tất cả các cư dân của hành tinh này đều nhận thức được những nguy hiểm của sự biến đổi khí hậu"

Cha Daly nói thêm:

“Đó là do quan trọng là tất cả các quốc gia đạt được một thỏa thuận tại Paris ... COMECE hy vọng thỏa thuận này được nhanh chóng triển khai. Giáo Hội và các tín hữu chờ mong rằng các cam kết đã được ký sẽ nhanh chóng được chuyển thành những hành động cụ thể.”