“Đã đến lúc chúng ta phải tiến tới việc giảm lượng khí thải gây nguy hại cho khí hậu. Tương tự như thế, các nước phát triển phải tài trợ cho các biện pháp nhằm giảm thiệt hại và tổn thất gây ra do sự biến đổi khí hậu ở các nước nghèo”.

Trên đây là những ước vọng của Đức Hồng Y Reinhard Marx, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trước khi kết thúc hội nghị khí hậu tại Bonn gọi tắt là Cop23.

Các nguyên thủ quốc gia và các thành viên chính phủ các nước từ khắp nơi trên thế giới đã đến Bonn hôm Thứ Tư 15 tháng 11. Ngày Thứ Năm 15 tháng 11 là buổi họp cuối cho giai đoạn sau cùng của Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc.

Nhắc đến thông điệp Laudato Si, Đức Hồng Y nói rằng “tất cả các chính trị gia phải chịu trách nhiệm về 'ngôi nhà chung' của chúng ta, như Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh”.

Ám chỉ đến các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Berlin nhằm hình thánh một chính phủ liên minh; và các cuộc đàm phán về khí hậu ở Bonn, Đức Hồng Y Marx nói rằng “lợi ích cá nhân không thể được đặt lên trên thiệm ích chung của nhân loại”.