Được sự khích lệ ngấm ngầm của đảng Ấn Giáo cực đoan Bharatiya Janata do thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo, nhiều làng ở miền đông Ấn Độ trong bang Chhattisgarh tiếp tục cấm sự hiện diện của các linh mục bất chấp một quyết định của tòa án ra lệnh ngưng ngay những cấm đoán vô lý này, UCA News đã cho biết như trên.

“Bầu không khí trong tiểu bang này rất bất lợi với các Kitô hữu,” Cha Abraham Kannampala, tổng đại diện giáo phận Jagdalpur nói. “Chúng tôi cảm thấy bị đe dọa, vì chúng tôi là một thiểu số nhỏ.”

Hôm 15 tháng 11, các thành phần Ấn Giáo quá khích đã lôi kéo dân chúng xông vào một nhà thờ Tin Lành Ngũ Tuần, đánh đập tàn bạo các tín hữu, và buộc họ phải cải đạo sang Ấn Độ giáo.

Đông đảo các linh mục Công Giáo và các mục sư Tin Lành bị buộc phải rời khỏi một số làng mạc trong bang Chhattisgarh.