Tổng thống Paraguay Horacio Cartes cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, chuyến thăm gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô tại đất nước của ông “gây xúc động không chỉ linh hồn của dân tộc mà còn là của thế giới.”

Tổng thống Cartes cám ơn Đức Thánh Cha vì “sự đơn giản và lòng nhiệt thành, và những nỗ lực rất lớn để gặp gỡ mọi người, luôn luôn có một nụ cười, và giữ một lịch trình dày đặc các cuộc gặp gỡ như vậy.”

“Và đặc biệt là một lời cảm ơn về kho báu là những khuyên bảo của ngài, chiếu tỏa một ánh sáng trên tình hình của chúng tôi và ban cho chúng tôi một hướng dẫn để đối mặt với những thách đố trong tương lai. Hướng dẫn của Ngài là ngọn đèn và cũng đưa ra cho chúng ta một nhiệm vụ lớn là làm việc cùng nhau, với sự hy sinh và lòng kiên trì, để chúng ta có thể có một quốc gia công bằng hơn cho tất cả”