Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher của Sydney, Úc Đại Lợi, người vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm vào Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, không né tránh các vấn đề gây tranh cãi thần học. Radio Vatican đã lên tiếng ca ngợi quyết định bổ nhiệm này và đưa ra nhận định như trên về vị Tổng Giám Mục dòng Đa Minh, là người thay thế Đức Hồng Y George Pell cai quản tổng giáo phận Sydney.

Nói về các cuộc thảo luận tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về hôn nhân và gia đình, Đức Tổng Giám Mục Fisher đã đưa ra một câu hỏi rất hùng hồn: “Chẳng lẽ toàn bộ ý tưởng về hôn nhân là một cái gì đó có thể tháo thứ đến vô hạn? Hay thực ra là có một ý nghĩa nội tại về hôn nhân, hay một cái gì đó về nhân chủng học con người và cách chúng liên quan với nhau một cách đúng đắn khiến chúng ta phải đặt ra một giới hạn về những gì chúng ta có thể đề cập đến khi nói về hôn nhân?”

Đức Tổng Giám Mục Fisher, có bằng tiến sĩ đạo đức sinh học tại Đại Học Oxford, cho biết những vấn nạn đầy thách đố về đạo đức trong lĩnh vực này phát sinh “hằng tháng, hằng năm”, và Giáo Hội phải được chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả.

Đức Tổng Giám Mục Fisher đã được bổ nhiệm là một thành viên mới của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin trong cùng một sắc lệnh với Đức Tổng Giám mục Ronald Minnerath của giáo phận Dijon, bên Pháp.