Melbourne, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư 11/2/2015. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn đã dâng lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức và xức dầu Thánh cho cộng đoàn trong Thánh Lễ.
Mời coi hình

Trong bài chia sẻ lời Chúa theo Phúc Âm Thánh Gioan 2, 1-11 nói về Chúa Giêsu đã làm phép lạ biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Linh mục chủ sự đã nói về Đức Mẹ Lộ Đức, khi Mẹ hiện ra, Mẹ đã nói Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội. Mẹ được lòng Chúa và Mẹ có thể xin mọi ơn cứu chữa cho mọi người. Qua tiệc cưới Cana, chúng ta đã thấy được, dù là giờ của Chúa chưa đến nhưng qua lời của Mẹ thì Chúa đã ra tay giúp đỡ cho gia đình chủ tiệc cưới ở Cana không phải bối rối vì thiếu rượu.

Nói tới Đức Mẹ Lộ Đức là nói tới sự chữa lành cho bệnh nhân của Đức Mẹ, mà hôm nay Giáo hội cũng chọn ngày này là ngày xức dầu cho bệnh nhân. Qua lễ Kính Đức Mẹ, Linh mục quản nhiệm cộng đoàn đã xức dầu cho mọi người trong cộng đoàn, để xin Chúa chữa lành cho họ cả về thể xác và chữa lành trong tâm hồn mọi người.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Linh mục chủ tế đã đọc lời nguyện, và đã đến xức dầu Thánh cho các cụ gìa yếu ngay tại ghế ngồi, sau đó xức dầu cho cộng đoàn tham dự Thánh lễ. Khi đến xức dầu cho giáo dân, Linh mục quản nhiệm xức dầu lên đầu và đọc:
Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh thần mà giúp đỡ ông (bà, anh, chị, em)
Đáp: Amen
Sau đó linh mục xức dầu nơi hai bàn tay và đọc:
Để Người giải thoát ông (bà, anh, chị, em) khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa lành vết thương làm cho ông (bà, anh, chị, em) được thuyên giảm.
Đáp: Amen
Sau nghi thức xức dầu Thánh, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức tiếp tục và kết thúc trong một ngày trời Melbourne đang ở nhiệt độ 36 độ C. Mọi người ra về trong an bình vì vừa được hưởng ơn xức dầu Thánh.