Chương trình diễn nguyện Giáng Sinh tại Brunswick, Melbourne, Australia đã diễn ra sống động với phần hát Thánh Ca đón mừng Chúa đến của các ca đoàn Don Bosco, Mân Côi và những màn hoạt cảnh của Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian.