MẸ VỀ TRỜI
Ảnh của Diệp Hải Dung (Australia)
Dâng dâng cuốn nhẹ mây trôi,
Thiên cung rộng mở diệu vời ca vang,
Đón chào Vương Mẫu Thiên đàng.
(Trích thơ của Đinh Văn Tiến Hùng)