Mẹ về trời trong ánh quang vàn rực rỡ
Lớp lớp thiên thần nghênh rước tung hô
Con yêu dấu – Chúa Giêsu đón Mẹ
Cả xác hồn đượcThiên Chúa cất lên

Mẹ về trời, xưa mẹ Chúa Kitô
Mẹ Thiên Chúa nay hiển vinh tuyệt mỹ
Chốn Thiên Đàng, nơi trần thế hỉ hoan
Tung hô Mẹ Nữ Vương cả trời đất

Mẹ về trời vẫn vẹn toàn trinh khiết
Dù mang thai Con Chúa rất uy quyền
Và hạ sinh Đấng Cứu Tinh nhân loại
Theo quyền năng Thiên Chúa đã an bài

Mẹ về trời tội riêng không vương vấn
Tội tổ tông không hề bén gót chân
Bởi Thiên Chúa luôn yêu thương gìn giữ
Thuở đời đời cho nhận lãnh đặc ân

Mẹ về trời sau trần gian sống thánh
Luôn xin vâng hợp tác với ơn thiêng
Đầy ơn phúc vì Thiên Chúa ở cùng
Và làm cho biết bao điều cao cả

Mẹ về trời nhưng vẫn đang dìu dắt
Đỡ nâng con trong kiếp sống lữ hành
Thắng ác thần kinh Mân Côi huyền nhiệm
Được chết lành trong giờ phút lâm chung

Mẹ về trời xin cầu bầu cùng Chúa
Ngày cánh chung khi phán xét xác, hồn
Con được hưởng phúc trường sinh bất diệt
Mãi tụng ca Thiên Chúa nơi thiên đường.