LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI, ngày 15/8

Lc 1, 39-56

Vì được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn từ trước, nên Ngài đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria những đặc ân vô cùng cao quí, những ân huệ mà không một người nào ở trần gian có được. Một trong những đặc ân tuyệt diệu đó là ơn hồn xác lên trời. Giáo Hội tôn kính, tung hô và ca ngợi Mẹ bởi vì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ những điều kỳ diệu.

Ai chẳng phải chết. Đó là định luật của con người. Không ai được miễn trừ cái chết. Mẹ Maria cũng không thoát khỏi định luật đời đời đó. Tuy nhiên, Mẹ chết là để nên giống Chúa Giêsu, để góp phần vào ơn cứu độ của Con Mẹ và để thông cảm với sự đau khổ của Chúa Giêsu nơi thần thế. Tuy nhiên, cái chết của Mẹ là để sống đời đời. Mẹ đã chết nhưng thân xác và linh hồn của Mẹ đã được Chúa đón về trời ngay sau khi chết. Đây là một mầu nhiệm của lòng tin. Giáo Hội đã công bố thành tín điều và được mọi Kitô hữu đón nhận với niềm tin, hân hoan, sung sướng. Maria đã được Chúa Giêsu, Con Mẹ rước Mẹ ngôi trên ngai tòa Thiên Quốc và tặng ban cho Mẹ mũ triều thiên quí báu với chức Nữ Vương Thiên Quốc. Thực tế, đã có biết bao giả thuyết về cái chết của Chúa Giêsu. Các nhà khảo cổ học có lần đã tuyên bố tìm được tảng đá nơi chôn cất Đức Mẹ và họ quả quyết không thấy Đức Mẹ đâu. Đây là lời khẳng định của các nhà khảo cổ. Tuy nhiên, Mẹ Maria đã được Chúa Giêsu, Con Mẹ đón cả xác lẫn hồn của Mẹ về trời. Cái chết đối với những người không có đức tin là chấm dứt. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Mẹ Maria đã chết và được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Chính vì thế, cái chết của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria là khởi điểm của niềm hy vọng. Niềm hy vọng vì có qua cái chết mới có sự sống đời đời. Cái chết của con người ở thế gian luôn luôn là dấu hỏi, là khúc ngoặt của cuộc đời, về ý nghĩa của sự sống. Cái chết của Mẹ Maria là câu giải đáp quí hóa cho con người bởi vì Mẹ chết là để được sống, là để trở về với Con của Mẹ. Mẹ Maria là niềm hy vọng, là niềm cậy trông cho nhân loại. Trong Kinh Tiền Tụng thứ I lễ cầu hồn có viết: ” Cuộc sống thay đổi chứ không mất đi “. Mẹ Maria trong niềm tin cuộc sống thay đổi đã là dấu hiệu của niềm cậy trông của mỗi người chúng ta.

Mẹ Maria đã thưa xin vâng với Thiên Chúa cách triệt để, hoàn hảo. Do đó, Mẹ đã được Thiên Chúa tặng ban vượt qua tất cả mọi người ở trần gian này, qua ranh giới của sự chết để có sự sống vĩnh cửu muôn đời. Mẹ đã tin và chính lòng tin son sắt, lòng tin bền vững, Mẹ đã tin vào Đấng quyền năng có thể làm được mọi sự cho Mẹ và chính lòng tin ấy đã được Chúa Giêsu cất nhắc hồn xác Mẹ về trời. Mẹ Maria là Sao Mai dẫn đường cho người Kitô hữu bước đi và chính Mẹ đã giúp nhân loại vững bước trên cuộc hành trình đức tin, một cuộc hành trình lâu dài nhưng không nản chán và thất vọng.

Mẹ Maria là đích điểm cho nhân loại tiến bước. Mẹ luôn sẵn sàng dẫn dắt nhân loại đi theo con đường của Mẹ để gặp được Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Mẹ chỉ cho nhân loại thấy con của Mẹ là Chúa Giêsu và dẫn con người đến gặp Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Sao Mai soi dẫn nhân loại, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn vững bước trong cuộc lữ hành trần thế đầy thử thách, cam go và bếp bênh. Amen.