PHƯỢNG VĨ TIỄN MẸ VỀ TRỜIẢnh của Trầm Tĩnh Nguyện, Việt Nam

Mẹ lên, con cố lên theo.

Trèo non, vượt suối, băng đèo Mẹ ơi.

Được theo chân Mẹ là vui.

(Trầm Tĩnh Nguyện)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền