Buổi thắp nến và cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên

Cộng đồng Thánh Micae TGP Paderborn & GP Essen


Để nói lên tinh thần con dân đất việt, cũng như sự quan tâm đến hiện tình đất nước và Giáo Hội Mẹ nơi quê nhà. Cộng đồng Thánh Micae TGP Paderborn & GP Essen tổ chức „Buổi thắp nến & Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên cách riêng và thông hiệp với giáo phận Vinh & Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp“ tại thánh đường Christ-König, Mülheim, giáo xứ của Cha Tuyên úy Franz Nguyễn SAC ngày Chúa Nhật 06.10.2013.

Xem Hình

Theo lời mời gọi của Liên đoàn Công Giáo: “cầu nguyện trong suốt tháng Mân Côi“, tất cả đã dâng lên Mẹ chuổi Mân Côi suy ngắm 5 sự Mừng, để tin rằng: Chúa đã về Trời và cho Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Mẹ Maria, chúng ta tin chắc Chúa Thánh Thần đang hiện diện giữa chúng tôi để nghe lời cầu xin và ban Thánh Thần Chúa xuống trên các anh chị em Mỹ Yên đang phải tù đày bắt bớ, xuống trên giáo dân địa phận Vinh và cách riêng trên Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đang gặp phải sự chống đối và vu khống từ phía nhà cầm quyền dùng tất cả hình thức gian dối để lên án sai lạc về Đức Cha của giáo phận. Chúng ta cũng tin chắc Mẹ Maria luôn ấp ủ con cái Mẹ khi gặp hoạn nạn hoặc được Chúa gọi về, Mẹ sẽ nhanh chóng đưa họ về Trời với Mẹ. Bởi chúng ta vững tin như lời Chúa đã hứa: „Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục“ (Mt 10,28).

Buổi Lễ thắp nến và Thánh Lễ bắt đầu, Cha tuyên úy Franz Nguyễn & Cha cựu tuyên úy P. Nguyễn Trọng Quý cùng với đoàn dân đông đảo có sự sự hiện diện của ông Gioan Baotixita Phùng Khải Tuấn chủ tịch & ông Đinh Kim Tân tư vấn liên đoàn CGVN/Đức cùng Sr. Caro Milva thuộc GP Essen đặc trách về ngoại kiều. Mỗi người một ngọn nến lần lượt dâng lên Mẹ La Vang. Trước Thánh Lễ ông Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Lộc, phó chủ tịch nội vụ cộng đồng trình bày lý do buổi lễ hôm nay: “Chúng ta không thể yên lặng khi đồng bào ruột thịt chúng ta bị đối xử tàn bạo, qua những hình ảnh đẫm máu, rơi lệ của anh chị em giáo xứ Mỹ Yên…cũng như dùng tất cả phương tiện truyền thông truyền hình của nhà nước để tố cáo ĐC Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Dù xa xôi ngàn dặm nhưng chúng ta cũng phảỉ hướng về anh chị em ruột thịt của chúng ta tại VIỆT NAM, cũng là con cái của Cha trên Trời dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên cách riêng cho Giáo Hội VIỆT NAM sớm tìm được Công Lý & Hòa Bình trên quê hương thân yêu của chúng ta“.

Trong Thánh Lễ Cha T.U. đã nhắc đến lời kêu cầu của dân Chúa qua sách Tiên Tri Habacúc: “…cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng“ (Kb1,3), tiếp đoạn cuối, Chúa phán:“…Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín“ (Kb.2,4). Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta vững tin vào quyền năng của Chúa, chúng ta chỉ tham gia bằng cách cầu nguyện, cầu nguyện liên lỷ, cầu nguyện cho chúng ta luôn trung tín, chúng ta xứng đáng là con cái Chúa, chúng ta mới cầu nguyện cho anh chị em chúng ta nhất là anh chị em đồng bào chúng ta tại quê nhà…Cha T.U. cũng nhắc đến bài Tin mừng của Thánh Luca:

„Nếu chúng con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng:“Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con“ (Lc 17,5). Ngài khuyên bảo chúng ta

phải tin vào Chúa, tin vào quyền năng của Ngài, chúng ta luôn luôn bảo vệ đức tin của chúng ta qua cách sống đạo hằng ngày, chúng ta phải biết lắng nghe để sống như điều Chúa đã dạy qua Lời Ngài. Chúng ta thể hiện lòng tin qua sự yêu thương nhau, yêu thương đồng bào của

chúng ta, tiếp tục cầu nguyện cho nhau, chắc chắn Chúa sẽ nhận lời cầu xin của chúng ta, vì Ngài đã hứa: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp,hãy gõ thì sẽ mở cho“ (Lc 11,9).

Thánh lễ kết thúc qua lời cám ơn của anh GB. Nguyễn Xuân Lộc đến với cộng đoàn Dân Chúa tham dự Thánh Lễ, đặc biệt với ca đoàn Têrêsa hôm nay mừng bổn mạng, đã nhường cho cộng đồng tổ chức Lễ cầu nguyện cho VN, vì lịch của cộng đồng không còn giờ nào nữa để tổ chức và ca đoàn Têrêsa cũng đã hy sinh làm bánh khoản đãi tất cả tham dự viên qua ly càfê, ly trà mọi người có thể trao đổi tâm tình với nhau…thật là ấm cúng như con cái một nhà. Chúng tôi hứa với nhau tiếp tục cầu nguyện cho quê hương như lời Đức Thánh Cha đã nói trong bài viết: „Một người Công Giáo tốt là người biết tham gia chính trị“ trong đoạn kết ngài nói: Chúng ta đóng góp ý tưởng, kiến nghị là điều tốt, nhưng trên tất cả là lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhà lãnh đạo của chúng ta để họ có thể quản trị tốt, để họ dẫn đưa quê hương của chúng ta và thậm chí cả thế giới của chúng ta tiến về phía trước, vì ích lợi hòa bình và công lý“. Chúng ta là những người thấp cổ bé miệng, xa cách ngàn dặm với anh chị em ở quê nhà, chúng ta chỉ còn 1 cách duy nhất là cầu nguyện, cầu nguyện liên lỷ với Cha chúng ta trên Trời để mong đất nước chúng ta sớm tìm được an bình, công lý và Danh Chúa luôn tỏa rạng trên quê hương thân yêu của chúng ta. Mọi người chia tay ra về trong bình an và vui vẻ dưới bầu trời êm dịu vào Thu.

Một tham dự viên ghi