GP VINH - Cùng với gần 200 giáo xứ trong Giáo phận, tối thứ 7 ngày 14 tháng 9 năm 2013, giáo xứ Thuận Nghĩa làm giờ chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể cầu nguyện cho Giáo Phận, cho các nạn nhân ở Giáo xứ Mỹ Yên, đồng thời cầu nguyện cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật và công lý.

Xem hình ảnh