Tin Hoa Thịnh Ðốn ngày 10 tháng 12-2009 - Ðoàn đại biểu quân sự cao cấp của Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng là Ðại tướng Phùng Quang Thanh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ và Pháp từ ngày 10 tới 20 tháng 12.

Thông tấn xã Việt Nam cho biết đoàn đại biểu đã rời Hà Nội thăm Mỹ và Pháp từ ngày 10 đến 20 tháng 12, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin.

Việt Nam và Mỹ đã trao đổi tùy viên quân sự, tiến hành trao đổi các đoàn, kể cả các đoàn cấp Thứ trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen thăm Việt Nam tháng 3 năm 2000, và sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà đã thăm Mỹ tháng 11 năm 2003.

Tháng 6 năm 2006, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld thăm Việt Nam. Từ năm 2003, hàng năm tàu hải quân Mỹ đã ghé thăm Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác song phương. Ngày 29 tháng 12 năm 2006, cùng với việc tuyên bố dành quy chế PNTR cho Việt Nam, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông George W. Bush ra quyết định dỡ bỏ cấm vận, bán một số mặt hàng quân dụng cho Việt Nam.

Chi tiết của chuyến viếng thăm của họ Phùng bị dấu kín vì sợ bị người Việt tại hải ngoại biểu tình phản đối.