VATICAN - Nhân dịp Lễ Vesak của Phật Giáo, Tòa Thánh gửi Sứ Điệp chúc mừng: "Cùng nhau chăm sóc địa cầu" như sau:

HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

SỨ ĐIỆP KÍNH GỬI QUÝ TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO
NHÂN ĐẠI LỄ VESAK 2008


“Kitô hữu và Phật Tử: cùng nhau chăm sóc Địa Cầu”

Quí Bạn Phật Tử thân mến,

1. Nhân dịp Lễ Vesak, tôi xin gửi đến quí bạn và cộng đồng của quí bạn trên khắp thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cũng như của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn.

2. Tôi rất tâm đắc khi nhắc đến những mối quan hệ tốt đẹp mà các Kitô hữu và các Phật tử duy trì từ bao nhiêu năm qua. Tôi tin chắc những mối quan hệ như thế sẽ là nền tảng giúp chúng ta củng cố và đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tiếp tục cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, không những cho chính chúng ta, mà còn cho tất cả gia đình nhân loại. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, đối thoại khiến mỗi người và mỗi cộng đồng biết chia sẻ thiện tâm và sự hài hòa sẵn có nhiều hơn, và hơn nữa, khiến ta xích lại gần với tha nhân mỗi lúc một quảng đại hơn, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thách đố có thể xảy đến.

3. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, trong sứ điệp nhân ngày Thế Giới Hòa Bình 2008, đã nhận định: “Đối với gia đình nhân loại, ngôi nhà là chính Trái Đất này, là môi trường mà Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành đã ban cho chúng ta, để chúng ta cư ngụ cách sáng tạo và trách nhiệm. Chúng ta có bổn phận phải chăm sóc đến môi trường: môi trường được ủy thác cho con người gìn giữ và bảo vệ trong tự do có trách nhiệm, đồng thời luôn lấy thiện ích chung làm tiêu chuẩn để đánh giá” (số 7). Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố năm 2008 là “Năm Quốc Tế về Địa Cầu”. Vì là cư dân của địa cầu và là tín hữu, Kitô hữu cũng như Phật tử tôn trọng cùng một công trình sáng tạo và cùng chung mối quan tâm thúc đẩy việc chăm sóc môi trường mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.

4. Các vấn đề như bảo vệ môi trường, cổ võ một sự phát triển bền vững và việc chú ý đặc biệt đến những biến đổi về khí hậu, đang là điều mà mọi người hết sức quan tâm. Rất nhiều chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (ONG), các công ty đa quốc gia và các viện nghiên cứu cao cấp, vì nhận ra những hệ lụy về đạo đức của sự phát triển kinh tế và xã hội, đã đầu tư rất nhiều tài lực cũng như chia sẻ chuyên môn của họ trong các lãnh vực về tính đa dạng sinh thái, về sự biến đổi khí hậu, về việc bảo vệ và bảo tồn môi trường. Cả các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng góp phần vào cuộc bàn luận chung. Việc góp phần như thế tất nhiên không chỉ đơn thuần là một phản ứng trước những hiểm họa cấp bách, mới nẩy sinh do hiện tượng khí hậu ấm nóng toàn cầu. Bởi lẽ Kitô giáo và Phật giáo vẫn luôn chủ trương thái độ hết sức tôn trọng đối với thiên nhiên và dạy chúng ta phải trở nên những nhà quản lý trái đất với lòng biết ơn. Quả vậy, những nỗ lực giải đáp cho các quan tâm về môi trường đòi hỏi một suy tư sâu xa về mối tương quan giữa Đấng Tác Tạo, công trình sáng tạo và các thụ tạo thì mới tránh khỏi những thiệt hại gây ra bởi lòng tham của một số người hoặc không bị quyền lợi của một vài nhóm riêng biệt cản trở.

5. Vậy trên thực tế, chẳng lẽ chúng ta, Kitô hữu và Phật tử, lại không thể làm gì hơn để cộng tác vào các dự án qua đó khẳng định trách nhiệm mà mỗi người và mọi người chúng ta đều tham phần hay sao ? Vấn đề tái chế, vấn đề bảo tồn năng lượng, biện pháp phòng ngừa sự hủy hoại thảo mộc và động vật cách bừa bãi, việc bảo vệ các nguồn nước, đó là những vấn đề đang mời gọi chúng ta phải hướng tới một sự quản lý cách thận trọng hơn, và đàng khác, động viên thiện chí của chúng ta cũng như khuyến khích các mối quan hệ thân ái giữa các dân tộc. Làm như thế, cả Kitô hữu và Phật tử có thể trở thành những kẻ mang niềm hy vọng về một thế giới trong lành, an toàn và hài hoà.

6. Các bạn thân mến, tôi tin chắc là chúng ta có thể cổ võ sứ điệp này trong các cộng đồng liên hệ của chúng ta, nhờ vào việc giáo dục công dân, và nhờ vào gương tốt của chúng ta, trong việc tôn trọng thiên nhiên và trong cách hành xử với tinh thần trách nhiệm đối với trái đất, hành tinh chung của chúng ta. Một lần nữa, tôi hết lòng cầu chúc quí bạn một lễ Vesak tốt đẹp.

+ Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch
+ Tổng Giám Mục Pier Luigi Celata, Thư ký