Vào lúc 8 giờ ngày 01 tháng 05 năm 2004, đại diện Toà Giám mục Mỹ Tho gồm Linh mục Tổng Đại Diện Phêrô Hồ Bản Chánh và 2 Linh mục Văn phòng TGM là Giacôbê Hà Văn Xung và Giuse Nguyễn Tuấn Hải đã đến Chùa Vĩnh Tràng (thành phố Mỹ Tho) gặp gỡ Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Tiền Giang để Mừng Lễ Phật Đản năm 2004 (Phật lịch 2548).

Trong không khí nhộn nhịp phấn khởi của ngày lễ Phật Đản, Linh mục Tổng Đại Diện đã nói lời chúc mừng đến tất cả các Phật tử nhân ngày kính mừng Phật Đản qua Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Tiền Giang, và ngài trân trọng trao bức thư của HỘI ĐỒNG TOÀ THÁNH VỀ ĐỐI THOẠI CÁC TÔN GIÁO do Đức giám mục Chủ Tịch MICHAEL L.FITZGERALD gởi đến các Phật tử nhân ngày Lễ PHẬT ĐẢN năm 2004, với chủ đề “PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU: CÙNG NHÌN VỀ TRẺ EM, TƯƠNG LAI CỦA NHÂN LOẠI”. Chủ đề của bức thư hướng Kitô hữu và Phật tử đến các trẻ em, đặc biệt là trẻ em bất hạnh, bị chà đạp nhân phẩm trong xã hội; vì năm nay ngày Lễ Phật Đản (02/06/2004) gần kề ngày quốc tế Thiếu Nhi (01/06/2004).

Ngày Lễ PHẬT ĐẢN cũng là dịp để chúng tôi gặp gỡ, trao đổi và củng cố tình liên đới giữa 2 tôn giáo lớn: Phật Giáo và Công Giáo theo tinh thần đối thoại liên tôn của Hội Thánh Công giáo.

Chúng tôi từ biệt các vị trong Ban Trị Sự và ra về vào lúc 8 giờ 45 phút, vị sư Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, chủ trì chùa Vĩnh Tràng, tiễn chúng tôi ra tận cổng rất thân tình.