CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010 GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

VÀ ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 29


(Ba ngày 4-5-6 tháng 1 năm 2011)

Thứ Ba, ngày 4.1.2010Tại Linh đài Đức Mẹ, giải tội cho khách hành hương.

17g00: Thánh lễ Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 29 do Đức Cha Mt. NGUYỄN VĂN KHÔI, GM Phó Giáo phận Quy Nhơn chủ lễ và giảng lễ.

18g30: Cơm tối.

20g00: Kiệu Đức Mẹ La Vang và lần hạt Mân côi.Thứ Tư, ngày 05.01.2011Buổi sáng:

6g00 tại Linh đài Đức Mẹ: Thánh lễ do Đức Cha Giuse VÕ ĐỨC MINH, Giáo Phận Nha Trang chủ lễ và giảng lễ. Giải tội cho khách hành hương.

10g00: Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn NGUYỄN VĂN BẢN, GM Giáo Phận Ban Mê Thuột chủ lễ và giảng lễ.

11g30: Cơm trưa.

NGHI THỨC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ĐÓN TIẾP & CHÀO MỪNG PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH - PHÁI ĐOÀN CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC THƯỢNG KHÁCH

Buổỉ chiều

15g30: tại Linh đài Đức Mẹ

- Đặc sứ Tòa Thánh làm phép tượng Đức Mẹ La Vang mới.

- Niệm hương & dâng hoa lên Đức Mẹ.

- Phái đoàn tiến ra Lễ đài.

- Diễu hành cờ của 26 Giáo phận qua lễ đài.

- Lễ thượng kỳ.

- Đức Cha Giuse NGUYỄN CHÍ LINH, Phó Chủ tịch HĐGM/VN giới thiệu Phái đoàn Tòa thánh, Phái đoàn Chính quyền, Phái đoàn các tôn giáo, các vị thượng khách, các vị đại diện HĐGM ngoại quốc, HĐGM Việt Nam.

- Đức Cha Phêrô Peter NGUYỄN VĂN NHƠN, Chủ tịch HĐGM/VN đọc diễn văn chào mừng.

- Đặc sứ của Đức Thánh Cha đáp từ.

- Phát biểu chúc mừng của Chủ tịch Nước hoặc Thủ Tướng Chính phủ.

- Trống và Vũ Khai Hội.

17g00: Cơm tối.

19g00: Diễn nguyện - Suy tôn Thánh Thể.

Thứ Năm, ngày 06.01.201106g00: Điểm tâm.

07g30: Mặc lễ phục tại nhà nguyện.

08g00: Đại lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Việt Nam.

- Giới thiệu các phái đoàn: Đức Cha Giuse NGUYỄN CHÍ LINH, Phó Chủ tịch HĐGM/VN.

- Tuyên đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha: Đức Cha Cosma HOÀNG VĂN ĐẠT, Tổng Thư Ký HĐGM/VN.

- Đọc các điện văn khác: Đức Cha Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM, Phó Tổng Thư Ký HĐGM/VN.

- Thánh lễ do Đức Hồng Y Đặc sứ Chủ tế và giảng lễ.

- Nghi thức Làm Phép Viên Đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang do Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha chủ sự.

- Diễn văn Bế mạc của Đức Tổng Giám Mục Têphanô NGUYỄN NHƯ THỂ, Tổng Giáo phận Huế.

11g00: Cơm trưa.