Honolulu ngày 6-10-2008

Kính gửi: -Qúy đồng hương.
-Qúy tôn giáo và đoàn thể.
-Qúy cơ quan truyền thông.

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN
CHO CÔNG LÝ VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM


Kính thưa qúi,

- Đứng trước sự việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cưỡng đoạt đất đai, tài sản của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại Toà Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.

- Trước việc nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng bạo lực, bất chấp luật pháp, dùng dùi cui, roi diện đàn áp, bắt bớ, giam cầm giáo dân Giáo Xứ Thái Hà trong khi cầu nguyện.

- Trước việc đảng Cộng Sản Việt Nam dùng cả hệ thống truyền thông vu khống, mạ lỵ, xuyên tạc lời nói và sử dụng cả những thành phần bất hảo đe dọa mạng sống của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Thái Hà Vũ Khởi Phụng.

Để hỗ trợ và bày tỏ sự hiệp thông cùng Tổng Giáo Phận Hà Nội và Giáo hội Việt Nam, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo Phận Honolulu, tiểu bang Hawaii với sự yểm trợ của các đoàn thể, tôn giáo và dân biểu sẽ tổ chức một Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện vào:

Thời gian: Tối thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2008 bắt đầu vào lúc 7:00 tối và kết thúc vào lúc 8:30 cùng ngày.
Địa điểm: State Capital trên đường Beretania 320, gần góc đường Beretania và Punchbowl

Xin kính mời qúi vị bớt chút thì giờ tới tham dự Buổi Thắp Nến Cầu Nguyện để hiệp thông với Giáo hội Công giáo ở quê nhà.

Mọi thắc mắc về Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện, xin liên lạc:
-Văn phòng giáo xứ: (808) 536-0046 -Chị Nguyễn Kim Tuyết: (808) 384-5412
-Anh Nguyễn Văn Hoàng: (808) 230-6210 -Anh Phạm Xuân Trọng: (808) 753-1074

Trân trọng kính mời,