Hôm 14 tháng 8 vừa qua, các Hồng Y và Giám Mục Hoa Kỳ đã cử hành 200 năm cung hiến nhà thờ chính tòa đầu tiên của Hoa Kỳ tại Baltimore. Trong các cử hành, Đức Tổng Giám Mục William E. Lori đã cầm chiếc gậy mà Đức Tổng Giám Mục Ambrose Maréchal, vị Tổng Giám Mục thứ Ba của Baltimore cầm trong lễ cung hiến ngôi thánh đường này vào năm 1821.

Chương trình kỷ niệm 200 năm nhà thờ chính tòa Baltimore đã bao gồm bài nói chuyện về lịch sử của ngôi thánh đường và vị giám mục tiên khởi ở Hoa Kỳ của Đức Hồng Y Timothy Dolan của tổng giáo phận New York; và bài giảng về vai trò của Đức Maria đối với đức tin của chúng ta của Đức Cha Robert Barron, Giám Mục Phụ Tá Los Angeles.

Bài chia sẻ của Đức Hồng Y Dolan đã diễn ra trong buổi chiều vọng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm 14 tháng 8.

Tưởng cũng nên nói thêm, luận án tiến sĩ của Đức Hồng Y Dolan đã tập trung vào lịch sử của Giáo Hội Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y bắt đầu bài nói chuyện của mình bằng cách trích dẫn chương thứ năm của Phúc âm theo Thánh Matthêu: “Anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được” (Mt 5:14). Đức Hồng Y nói ngài tin rằng Đức Tổng Giám Mục John Carroll, vị giám mục tiên khởi của Hoa Kỳ, đã nghĩ chính xác điều này khi ngài lên kế hoạch xây dựng nhà thờ chính tòa đầu tiên ở đất nước mới được hình thành.

Đức Hồng Y nhận xét rằng nhà thờ chính tòa này là địa điểm gần nhất của Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ với các địa danh như Hội trường Độc lập, Núi Rushmore và Baseball Hall of Fame ở Cooperstown, New York.

Đức Tổng Giám Mục Carroll, là một người “năm mơ thực tiễn” khi muốn ngôi thánh đường mới là “sự sáng cho các dân tộc, một ánh sáng cho thế giới”, Đức Hồng Y nói.

Đức Cha Carroll được tấn phong vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 1790 với tư cách là giám mục đầu tiên của Baltimore, và giáo phận của ngài vào thời điểm đó bao gồm tất cả mọi thứ ở Hoa Kỳ từ Đại Tây Dương đến sông Mississippi.

Sau đó, Đức Cha Carroll muốn chuyển từ một “Công Giáo yên lặng” trung thành với vương quyền, trong đó, đức tin chủ yếu là vấn đề cá nhân riêng tư gói kín trong 4 bức tường nhà thờ, sang một “Công Giáo kiểu Maryland” cởi mở hơn và gắn bó với xã hội hơn.

Đức Tổng Giám Mục Carroll đã được Đức Giáo Hoàng Piô Đệ Thất nâng lên hàng Tổng giám mục khi vị Giáo Hoàng đưa Baltimore trở thành tổng giáo phận đầu tiên của Hoa Kỳ vào năm 1808. Ngài vui mừng khi thấy một số người Công Giáo tham gia vào lĩnh vực chính trị, bao gồm cả em trai của ngài, Daniel Carroll, một trong năm người đàn ông duy nhất ký cả hai văn bản Các Điều khoản Liên bang và Hiến pháp Hoa Kỳ.

Em họ của Đức Cha Carroll, là Charles Carroll ở Carrollton, là người ký tên trong bản Tuyên ngôn Độc lập, và đã được bầu vào Thượng viện Maryland. Cả ba anh em nhà Carrolls đều học tại Học viện Dòng Tên ở Saint-Omer, bên Pháp.

Đức Hồng Y Dolan lưu ý phong cách Công Giáo mới này là yêu nước; cây nhà lá vườn, tức là, không phải Âu hóa giáo hội nhưng là hình thành một Giáo Hội với phong cách Mỹ; và được giáo dục cao. Chính vị tổng giám mục đầu tiên đã mở Đại học Georgetown như là cơ sở Công Giáo đầu tiên đào tạo bậc đại học ở Hoa Kỳ. Vị giám mục cũng muốn có một nhà thờ mới, thay vì chỉ định một nhà thờ hiện có làm nhà thờ chính tòa cho tổng giám mục.

“Ngài muốn điều tốt nhất, trên một ngọn đồi cao,” Đức Hồng Y Dolan nói, và vì thế ngài mời kiến trúc sư giỏi nhất nước là ông Benjamin Henry Latrobe, người đã thiết kế Điện Capitol của Hoa Kỳ. Ngài đã cho xây dựng một thánh đường hiện đại nhất cả nước lúc bấy giờ.

Chính thức được gọi là đền thánh Đức Mẹ Đồng trinh Maria, nhà thờ chính tòa đầu tiên của quốc gia đã được Đức Giáo Hoàng Piô thứ 11 nâng lên thành Tiểu Vương cung thánh đường vào năm 1937. Năm 1972, ngôi thánh đường được công nhận là di tích quốc gia, và vào năm 1993, hội đồng giám mục Hội Đồng đã chỉ định ngôi thánh đường là một đền thờ quốc gia.

Hồng Y Dolan lưu ý rằng các tổng giám mục của Baltimore từ Hồng Y James Gibbons đến Hồng Y Lawrence Shehan và Tổng giám mục Lori, đã làm cho công bằng xã hội trở thành một dấu ấn. Ngài lưu ý rằng Cha James Boric, giám đốc hiện tại của ngôi thánh đường, đã thành lập một mục vụ đường phố đô thị có tên là “Nguồn mạch của Tất cả Hy vọng”, đi ra các đường phố của thành phố để phục vụ và gặp gỡ những người vô gia cư.

Ngày hôm sau, Đức Tổng Giám Mục Lori đã cử hành thánh lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong thánh lễ, Đức Cha Barron đã giảng về vai trò của Đức Maria đối với đức tin của chúng ta.
Source:Catholic News Agency