Đặc Sứ Tòa thánh Vatican kinh lược Tổng giáo phận Koeln, Đức

Hôm 28.05.2021 Tòa Tổng giám mục Koeln thông báo: Đức Thánh Cha Phanxico cử hai vị đặc sứ Đức Hồng Y Arborelius, Giám mục giáo Phận Stockholm bên Thụy Điển, và Đức cha Johannes van de Hende, giám mục giáo phận Rotterdam ben Hoàlan, đến kinh lược thăm viếng Tổng giáo phận Koeln nước Đức.

Cũng theo thông cáo hai vị Sứ Giả tòa thánh Vatican sẽ đến Koeln kinh lược thi hành công việc được Đức Thánh Cha Phanxico đặc cử vào thời gian nửa đầu Tháng Sáu 2021.

Tại Tổng giáo phận Koeln hai vị sẽ quan sát xem xét tình hình phức tạp về mục vụ trong Tổng giáo phận. Sau đó làm bản tường trình lên Đức Thánh Cha.

Và đồng thời hai vị Đặc Sứ sẽ xem xét tường tận những thiếu xót có thể đã xảy ra trong cung cách biện pháp ứng xử mục vụ về những trường hợp của các Linh mục đã vi phạm lạm dụng tình dục nơi các người vị thành niên:

- của Đức Hồng Y Woelki, Tổng giám mục Koeln, từ năm 2014

- của Đức Tổng Giám Mục Stefan Heße, trong thời gian là Linh mụcTrưởng phòng nhân sự, Tổng đại diện và Giám quản của Tổng giáo phận Koeln từ 2006-2015

- của Đức Cha phụ tá Dominikus Schwaderlapp, trong thời gian là linh mục Tổng đại điện của Tổng giáo phận Koeln từ 2004-2012.

- và của Đức Cha phụ tá Angsgar Puff trong thời gian là Trưởng phòng phụ trách điều hợp nhân sự của Tổng giáo phận Koeln từ 2012-2013

đã diễn ra xem có đúng với như quy trình luật Giáo Hội không.

Ngày 18.03.2021 vừa qua bản nghiên cứu khảo sát „Unabhängige Untersuchung zum Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln“ - Bản nghiên cứu khảo sát độc lập về cung cách với hành vi xâm phạm tình dục trong Tổng giáo phận Koeln“ đã được văn phòng Luật Sư về luật xét xử án phạt, Ông luật học Prof. Dr. Björn Gercke và Nữ luật học Dr. Kerstin Stirne, họp báo công bố trình bày chi tiết cho công chúng.
Văn phòng luật sư đã xem xét chi tiết những dữ liệu hồ sơ từ 1975 đến 2018, của 236 hồ sơ, để nghiên cứu xem các Vị chức sắc ở tòa Tổng giám mục đã
hành xử thế vào đối với những trường hợp của các Linh muc ̣ trong Tổng giáo phận đã vi phạm lạm dụng tình dục với các người vị thành niên, có đúng như luật Giáo hội và xã hội quy định không.

Thể theo ý muốn của Đức Hồng Y Woelki, đương kim Tổng giám mục Koeln, bản khảo sát đã đưa ra kết qủa điều tra với tên các Vị được công bố, trong thời gian chịu trách nhiệm trong qúa khứ qua đã có các vi phạm hành xử không đúng theo luật pháp quy định:

- Đức cố Tổng giám mục Hồng Y Joseph Prof. Dr. Hoefner,
- Đức cố Tổng giám mục Hồng Y Dr. Joachim Meisner,
- Đức Tổng Giám Mục đương kim, Hồng Y Rainer Woelki,
- Linh mục cựu Tổng đại diện, Praelat Feldhof,
- Linh mục cựu Tổng đại diện, Giám Mục Phụ Tá Schwaderlapp,
- Cựu Tổng đại diện, Tổng giám mục Stefan Heße, Hamburg
- Cựu trưởng phòng nhân sự, Giám Mục Phụ Tá Angsgar Puff
- Linh mục Chánh án tòa án hôn phối, Praelat Dr. Guenter Assenmacher.

Hai vị Tổng giám mục Joseph Hoeffner và Joachim Meisner đã qua đời.

Đức đương kim Tổng giám mục Koeln, Hồng Y Woelki không có vi phạm trường hợp nào.

Ba vị Giám mục Hesse, Schwaderlapp và Puff có những thiếu sót trong việc ứng xử, như bản nghiên cứu khảo sát đã ưhát hiện tìm ra. Nên ba vị đã đệ đơn lên Đức Thánh Cha Phanxico Tòa Thánh Vatican xin từ chức..

Từ ngày đó bùng nổ ra tình trạng bất bình an chống đối trong Tổng giáo phận, những thắc mắc, bình luận nghi ngờ hoang mang rộng lớn cùng đưa đến trình trạng hàng loạt ngàn người giáo hữu xin ra khỏi Giáo Hội Công Giáo, nhất là nơi địa bàn Tổng giáo phận Koeln.

Để làm sáng tỏ và củng cố lấy lại uy tín cho Giáo Hội, cho Tổng Giáo phận Koeln, Đức Hồng Y Woelki đã công khai xin lỗi cùng đền bù thiệt hại cho những nạn nhân đã bị lạm dụng, mở rộng việc trực tiếp đối thoại, thiết lập văn phòng đặc biệt phụ trách việc giám sát, cùng đưa ra những biện pháp minh bạch chặt chẽ và kiểm soát nghiêm ngặt cộng tác với tòa án luật lệ xã hội, để ngăn ngừa tránh những vi phạm có thể xảy đến trong tương lai.

Mọi người khi hay tin Tòa Thánh Vatican cử hai Vị Đặc Sứ đến kinh lược điều tra bên Tổng giáo phận Koeln, có thắc mắc xôn sao cùng cả hồ nghi nữa: Sự gì diễn ra nữa đây….
Trong dòng lịch sử xưa nay trong Giáo Hội xưa nay vẫn hằng có cuộc thăm viếng kinh lược trong nội bộ Giáo hội.

Ở cấp Giáo Phận, tùy theo mỗi Giáo phận quy định, cứ cách khoảng năm hay sáu cùng bảy năm, Đức Giám Mục chính tòa hay Đức Giám Mục Phụ Tá, đến kinh lược thăm viếng một Giáo xứ. Nơi các Dòng Tu cũng vậy, vị Bề Trên nhà Dòng làm công việc này với các cộng đoàn chi nhánh Dòng của mình.

Ở cấp bậc Tòa Thánh, khi có lời mời yêu cầu của vị Giám mục một Giáo phận, hay có những trường hợp đặc biệt, Toà Thánh cũng cử Đặc Sứ đến kinh lược thăm viếng Giáo phận hay tổ chức Dòng Tu đó.

Đức Hồng Y Rainer Woelki trong lời phát biểu khi nhận được thư của Tòa Thánh cử hai vị Đặc Sứ đến kinh lược điều tra sang Tổng giáo phận Koeln đã nói:

„ Ngay từ hồi Tháng Hai tôi đã tường trình thông tin đến Đức Thánh Cha bên Roma về tình hình trong Tổng giáo phận của chúng ta. Tôi hoan nghênh chào mừng Đức Thánh Cha gửi Đặc Sứ tòa thánh đến kinh lược thăm viếng, để tại chỗ nơi đây có được một hình ảnh riêng về vụ việc điều tra độc lập cùng đưa ra những kết luận như muốn có. Tôi với niềm xác tín sẽ ủng hộ công việc làm của Đức Hồng Y Arborelius và Đức Giám Mục Van de Hende. Tất cả những gì phục vụ cho việc làm sáng tỏ minh bạch có hệ luận, tôi hân hoan chào mừng.

Thật là một điều tốt và đúng giúp cho việc làm sáng tỏ và những hệ qủa kinh nghiệm rút ra, do từ cuộc kinh lược thăm viếng từ bên ngoài lúc này được thực hiện nơi Giáo phận chúng ta…“

Khi kinh lược thăm viếng hai vị Đặc Sứ của Đức Thánh Cha sẽ xem xét hồ sợ lưu trữ, nói chuyện với các người, các văn phòng liên hệ trong cuộc. Việc hai Đặc Sử của Đức Thánh Cha sang kinh lược thăm viếng khảo sát tìm hiểu tình hình mục vụ bên Tổng giáo phận Koeln không phải là đã lên án trước.

Có như thế, các vị mới có thể đưa ra những kết luận vô tư độc lập đúng đắn công minh cùng tích cực có hiệu qủa tốt trình lên Tòa Thánh, lên Đức Thánh Cha.

Đức Hồng Y Woelki có tâm tư:“ Tôi hằng tự hỏi mình: Có phải mình phải để cho khảo sát điều tra tất cả như vậy không? Có thể mình không đơn giản tất cả cho im lặng được không? Tôi có xác tin sâu xa, chúng ta người tín hữu Chúa Kitô không thể tìm đạt được thắng lợi trong tương lai, nếu chúng ta không ngay thẳng trực diện với qúa khứ. Điều này có giá trị cho cả tôi. Cái nhìn từ bên ngoài qua cuộc kinh lược thăm viếng của Tòa Thánh có thể cho ta những chỉ dẫn có giá trị qúi báu, những gì trong việc làm sáng tỏ minh bách đã sai xót hay còn thiếu xót, và những gì còn phải thực hiện nữa.“.

Tình trạng đời sống Giáo Hội Công Giáo bên các nước Âu Châu càng ngày càng trên đường tục hóa. Thiếu người trẻ, thiếu nhân sự phục vụ cho Giáo Hội. Hồ nghi phản đối lớn mạnh thêm lên đòi hỏi đổi mới thay đổi.

Trong dòng lịch sử Giáo Hội vẫn luôn có những giai đoạn khủng hoảng lên xuống tưởng, chừng như con thuyền Giáo Hội bị sóng gío làm lật đổ chìm xuống biến tan trong dòng nước biển cả.

Nhưng bàn tay quan phòng của Chúa hằng che chở gìn giữ con thuyền Giáo Hội vượt qua những cơn sóng gío chao đảo, như lời Chúa Giêsu Kitô đoan hứa: „ Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.“.

Và Chúa hằng ban ân đức Chúa Thánh Thần xuống giúp Giáo Hội đổi mới canh tân chấn chỉnh lại đời sống cho đúng ý Chúa muốn từ tận trong trái tim tâm hồn.

Lời cầu nguyện lên cùng Chúa cho Giáo Hội là bổn phận thiêng liêng của các thành phần dân Chúa trong Giáo Hội chúng ta.

„Thánh Giuse là quan thầy bầu chữa Hội Thánh.“
Cầu cho Giáo Hội chúng con!
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long